Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

MASOVNI PODATKI (BIG DATA) - PILOT ZA VEČJO UČINKOVITOST KADROVSKEGA POSLOVANJA NA MJU

 

»Pilotni projekt masovni podatki (big data) za dvig učinkovitosti na področju kadrovskega poslovanja Ministrstva za javno upravo«(Big Data Test Infrastructure)

 

Z uporabo orodij za podatkovno analitiko in masovne podatke (big data) je mogoče izboljšati in okrepiti odločanje na podlagi podatkov in dejstev. Zato smo na MJU pristopili k izvedbi prvega pilotnega projekta uporabe masovnih podatkov (big data) v sodelovanju s partnerjem – mednarodnim podjetjem Dell EMC.

 

Cilj projekta je bil raziskati možnosti uporabe sodobnih tehnologij za podatkovno analitiko in masovne podatke, z namenom dviga učinkovitosti na področju razvoja kadrov, javnih naročil in porabe virov. Pilotni projekt je potekal od aprila 2016 do februarja 2017 in je bil omejen na obdelavo anonimiziranih internih podatkov MJU za obdobje od januarja 2015 do avgusta 2016. S strani MJU je bilo vključenih 23 članov projekta iz različnih organizacijskih enot. Projekt je obsegal izvedbo delavnic s skrbniki podatkovnih virov, predstavitev možnih koristi in dobrih praks iz drugih organizacij, definiranje potencialnih raziskovalnih vprašanj, izbiro podatkovnih virov, predpripravo metapodatkov in vzorcev podatkov za interne vire. K internim podatkovnim virom sta bila v procesu obdelave podatkov dodana tudi dva zunanja vira. Zaradi obdelave osebnih podatkov je bil vzpostavljen kontakt z Uradom informacijske pooblaščenke. O ciljih in namenu projekta so bili obveščeni tudi vsi zaposleni na MJU.

 

 

Rezultati pilotnega projekta so zanimivi tako iz vidika uvajanja organizacijskih sprememb, kot tudi obdelave in varstva osebnih podatkov, možnih prihrankov in dviga učinkovitosti pri javnih naročilih, uporabi prostorov in vodenju zaposlenih. Zasnovan je bil laboratorij za big data testiranje, kot podlaga za razvoj koncepta uvajanja podatkovne analitike, ki predvideva postopen razvoj in oblikovanje ekip. Prav tako MJU na področju podatkovne analitike nadaljuje razvoj in partnersko sodeluje z Institutom Jožef Stefan in UL, Fakulteto za računalništvo in informatiko, Ekonomsko fakulteto, Fakulteto za družbene vede ter UM, Fakulteto za organizacijske vede. Z navedenimi partnerji je bil, s ciljem dviga digitalnih veščin, oblikovan izobraževalni program na Upravni akademiji za javne uslužbence, za različne fokusne skupine: odločevalce, analitike in IT strokovnjake za: velike podatke (big data), odprte podatke in poslovno analitiko: Od vprašalnikov do vsebin za odločanje, Znanost o podatkih za začetnike, Uvod v rudarjenje besedil, Upravljanje podatkov javnega sektorja, odprti podatki in portal OPSI, Varstvo osebnih podatkov pri razvoju baz podatkov in IT rešitev v javnem sektorju, Poslovna analitika v praksi, Metodologija zbiranja podatkov s spletnimi anketnimi vprašalniki.

 

Pilotni projekt je bil večkrat že uspešno predstavljen na vrsti nacionalnih in mednarodnih dogodkov in konferenc, kjer je bil sprejet s precejšnjim zanimanjem. Izsledki pilotnega projekta so objavljeni tudi v okviru zbirke najbolj inovativnih primerov v javnem sektorju pri OECD OPSI -Observatory of  Public Sector Innovation , predstavljen kot ena izmed mednarodnih dobrih praks v okviru programa ISA2 Big Data Test Infrastructure pri Evropski komisiji ter objavljen na spletni strani WISIS (World Summit on Information Society) . Predstavljen je bil tudi na vrsti mednarodnih dogodkov in konferenc, kjer je bil dobro sprejet. (Data innovatium Summit - 22nd of March 2018, Kistamässan, Stockholm; Eoqcongress 2017, IDC SEE Forum 2017)

 

Več o aktivnostih na projektu.