Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PROJEKTI SOFINANCIRANI IZ EU SREDSTEV

Glavno vodilo Evropske kohezijske politike je zmanjševati razvojne razlike med regijami, spodbujati gospodarsko rast, inovativnost, solidarnost, sodelovanje, vključiti izključene v družbo, čuvati naravo in okolje…

 

 

 

Evropska unija (EU) s finančnimi sredstvi podpira projekte in programe na različnih področjih: regionalni in urbani razvoj; zaposlovanje in socialno vključevanje; kmetijstvo in razvoj podeželja; pomorske zadeve in ribištvo; raziskave in inovacije; humanitarna pomoč.

 

Upravljanje večine proračunskih sredstev EU, ki omogočajo izvajanje strategije Evropa 2020, poteka v partnerstvu z nacionalnimi in regionalnimi organi (t. i. sistem deljenega upravljanja), in sicer predvsem upravljanje sredstev petih strukturnih in investicijskih skladov, katerih skupna določila opredeljuje Skupni strateški okvir.

 

Na Ministrstvu za javno upravo izvajamo projekte, ki se financirajo pretežno iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) - regionalni in urbani razvoj in Evropskega socialnega sklada (ESS) - socialna vključenost in dobro upravljanje.

 

Podrobnosti o vsebini, namenu ciljih in rezultatih posamičnega projekta najdete na strani dotičnega projekta.