Skoči na vsebino

GOSPODAR – CENTRALNA EVIDENCA NEPREMIČNIN

Ravnamo gospodarno.


Ste vedeli, da obstaja kar 50.000 zapisov parcel in 10.000 delov stavb v lasti države?

 

Aplikacija Gospodar bo omogočila transparenten in enostaven pregled nad vsemi nepremičninami v lasti Republike Slovenije z upoštevanjem dogovorjenih izjem. Cilj je zmanjšanje najemnin in izboljšati izkoriščenost prostorov s klasifikacijo nepremičnin glede na njihovo uporabno vrednost za potrebe države. Državljani bodo imeli omogočen vpogled, pregledovalnik bo omogočal tudi prostorske analize.