Skoči na vsebino

OBJAVE POSEBNIH JAVNIH NATEČAJEV IZ PRISTOJNOSTI URADNIŠKEGA SVETA

V skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list Republike Slovenije, št. 63/07 in nasl.) se javni natečaji za organe državne uprave objavijo na spletni strani ministrstva, pristojnega za upravo.

 

Objave posebnih javnih natečajev iz pristojnosti Uradniškega sveta