Skoči na vsebino

POSEBNE NATEČAJNE KOMISIJE

 

Na podlagi četrtega odstavka v zvezi s petim odstavkom 60. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07 - UPB in št. 65/08) in prvega odstavka 5. člena Poslovnika o delu posebnih natečajnih komisij, z dne 13. 4. 2015, ter na predlog pristojnih predlagateljev Uradniški svet na sejah določi sestavo posebnih natečajnih komisij za izvedbo posebnih javnih natečajev.

 

 

Aktualne sestave posebnih natečajnih komisij:

 

V posebni natečajni komisiji za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj načelnika Upravne enote Litija se razreši dolžnosti članice: 

- mag. Darja DRNOVŠEK
 
in namesto nje za člana imenuje: 

- Iztok HROVAT. 
 

Sestava posebne natečajne komisije je tako naslednja: 

 

Dušan PEČNIK, predsednik
Iztok HROVAT, član  
dr. Iztok RAKAR, član

 

V posebni natečajni komisiji za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za turizem v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo se razreši dolžnosti članice: 

- Renata MARTINČIČ 
 
in namesto nje za člana imenuje: 

- dr. Peter VRTAČNIK. 
 

Sestava posebne natečajne komisije je tako naslednja: 

 

Rastko Rafael KOZLEVČAR, predsednik
dr. Peter VRTAČNIK, član   
Diana MILIVOJEVIĆ, članica

 

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za trg dela in zaposlovanje v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sestavljajo:

 
Dušan PEČNIK, predsednik
Urška KOVAČ ZLOBKO, članica                                           
dr. Zvone VODOVNIK, član

 

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za gospodarsko in javno diplomacijo v Ministrstvu za zunanje zadeve sestavljajo:

 

Rastko Rafael KOZLEVČAR, predsednik                                           
Matej MARN, član                         
dr. Dušan ZBAŠNIK, član
Stanislav SIKOŠEK, član

 

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega sekretarja v Ministrstvu za zunanje zadeve sestavljajo:

 

dr. Katarina ZAJC, predsednica                                            
Andrej ŠTER, član                          
dr. Polonca KOVAČ, članica 
Stanislav SIKOŠEK, član 
  

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za informacijsko družbo v Ministrstvu za javno upravo sestavljajo:

 

mag. Helena KAMNAR, predsednica                                            
Polona KOBAL, članica                         
dr. Mirko VINTAR, član

 
Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega sekretarja v Ministrstvu za javno upravo sestavljajo:

 

mag. Saša FAJMUT, predsednica                                            
mag. Mateja PREŠERN, članica                          
dr. Irena BAČLIJA, članica
Frančišek VERK, član

 

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj direktorja Agencije za zavarovalni nadzor v Ministrstvu za finance sestavljajo:

 

Andrej VERHOVNIK MAROVŠEK, predsednik                                             
Urška CVELBAR, članica                          
dr. Vid JAKULIN, član
   

Posebno natečajno komisijo za ponovitev postopka javnega natečaja za položaj direktorja Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije sestavljajo:

 

Radivoj UROŠEVIČ, predsednik                                         
mag. Mirko STOPAR, član                      
dr. Mirko VINTAR, član 


Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za notranji trg v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo sestavljajo:

 

dr. Katarina ZAJC, predsednica                                           
dr. Peter VRTAČNIK, član                          
dr. Rasto OVIN, član   
     

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo sestavljajo:

 

dr. Aleksander ARISTOVNIK, predsednik                                          
Renata MARTINČIČ, članica                         
Sonja ŠMUC, članica   
     

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za turizem v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo sestavljajo:

 

Rastko Rafael KOZLEVČAR, predsednik                                          
Renata MARTINČIČ, članica                         
Diana MILIVOJEVIĆ, članica   
     

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj načelnika Upravne enote Litija sestavljajo: 

 

Dušan PEČNIK, predsednik                                          
mag. Darja DRNOVŠEK, članica                        
dr. Iztok RAKAR, član   
 

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega sekretarja v Ministrstvu za zdravje sestavljajo:

 

Simona FAJFAR, predsednica                                          
Mojca GRABAR, članica                        
Andrej VERHOVNIK MAROVŠEK, član  
     

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za proračun v Ministrstvu za finance sestavljajo:

 

mag. Helena KAMNAR, predsednica                                          
mag. Neva ŽIBRIK, članica                        
dr. Maja KLUN, članica  
 

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov sestavljajo: 

 

Radivoj UROŠEVIČ, predsednik                                         
Nina GREGORI, članica                       
dr. Neža KOGOVŠEK ŠALAMON, članica   
 

V posebni natečajni komisiji za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega sekretarja v Ministrstvu za pravosodje se razreši dolžnosti člana:  
- dr. Bojan TIČAR 

 

in namesto njega imenuje:  

- dr. Iztok RAKAR.


Sestava posebne natečajne komisije je tako naslednja:

 

dr. Albin IGLIČAR, predsednik
Andreja LANG, članica 
dr. Iztok RAKAR, član 
Frančišek VERK, član
 

V posebni natečajni komisiji za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za kaznovalno pravo in človekove pravice v Ministrstvu za pravosodje se razreši dolžnosti članice: 

- Tjaša VESEL HENIGMAN  

 

in namesto nje imenuje:  

- Gordana ZALAZNIK.

 

Sestava posebne natečajne komisije je tako naslednja:

 

Dušan PEČNIK, predsednik
Gordana ZALAZNIK, članica  
dr. Katja FILIPČIČ, članica 
  

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za civilno pravo v Ministrstvu za pravosodje sestavljajo:
 
dr. Katarina ZAJC, predsednica                                          
Mija CANKAR, članica                      
dr. Damjan MOŽINA, član      

  

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov sestavljajo:
 
Radivoj UROŠEVIČ, predsednik                                         
Rado FELE, član                     
dr. Iztok PREZELJ, član     

 

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za organizacijsko zakonodajo in pravosodno upravo v Ministrstvu za pravosodje sestavljajo:
 
dr. Albin IGLIČAR, predsednik                                         
Andreja LANG, članica                      
dr. Bojan TIČAR, član
Frančišek VERK, član

 

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za kaznovalno pravo in človekove pravice v Ministrstvu za pravosodje sestavljajo:
 
Dušan PEČNIK, predsednik                                         
Tjaša VESEL HENIGMAN, članica                       
dr. Katja FILIPČIČ, članica 

 

Posebno natečajno komisijo za ponovitev postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za energijo v Ministrstvu za infrastrukturo sestavljajo:
 
mag. Saša FAJMUT, predsednica                                          
mag. Radovanka PETRIĆ, članica                        
dr. Nevenka HROVATIN, članica

 

V posebni natečajni komisiji za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj načelnika Upravne enote Tržič se razreši dolžnosti članice:  

- mag. Darja DRNOVŠEK

 

in za članico imenuje:

- Barbara KOŽELJ SLADIČ.

 

Sestava posebne natečajne komisije je tako naslednja: 

 

Andrej VERHOVNIK MAROVŠEK, predsednik
Barbara KOŽELJ SLADIČ, članica
dr. Primož PEVCIN, član
Alison TEODOROVIČ, članica
Breda GRUDEN, članica

  

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za dolgotrajno oskrbo v Ministrstvu za zdravje sestavljajo:

 
dr. Aleksander ARISTOVNIK, predsednik                                         
mag. Vlasta KOVAČIČ MEŽEK, članica                     
dr. Tanja RENER, članica     

 
Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega sekretarja v Ministrstvu za pravosodje sestavljajo:

 
dr. Albin IGLIČAR, predsednik                                         
Andreja LANG, članica                      
dr. Bojan TIČAR, član
Frančišek VERK, član


Posebno natečajno komisijo za ponovitev postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za medije v Ministrstvu za kulturo sestavljajo:

 
Simona FAJFAR, predsednica                                          
Marjana CVENKEL - LESJAK, članica                       
dr. Marko MILOSAVLJEVIČ, član  
     
Posebno natečajno komisijo za ponovitev postopka javnega natečaja za položaj glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za kulturo in medije v Ministrstvu za kulturo sestavljajo:

 
mag. Saša FAJMUT, predsednica                                          
Breda GRUDEN, članica
Metka ŠOŠTERIČ, članica                       
dr. Marko MILOSAVLJEVIČ, član

 
Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj načelnika Upravne enote Kamnik sestavljajo:

 
mag. Helena KAMNAR, predsednica                                            
Iztok HROVAT, član                        
dr. Mirko PEČARIČ, član
Frančišek VERK, član
Breda GRUDEN, članica