Skoči na vsebino

POSEBNE NATEČAJNE KOMISIJE

 

Na podlagi četrtega odstavka v zvezi s petim odstavkom 60. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07 - UPB in št. 65/08) in prvega odstavka 5. člena Poslovnika o delu posebnih natečajnih komisij, z dne 13. 4. 2015, ter na predlog pristojnih predlagateljev Uradniški svet na sejah določi sestavo posebnih natečajnih komisij za izvedbo posebnih javnih natečajev.

  

 

Aktualne sestave posebnih natečajnih komisij (zadnja sprememba: 13. 6. 2018 ): 

 

 

Posebno natečajno komisijo za ponovitev postopka javnega natečaja za položaj generalnega sekretarja v Ministrstvu za zdravje sestavljajo:

 

Simona FAJFAR, predsednica

Andrej VERHOVNIK MAROVŠEK, član

Mojca GRABAR, članica

 

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj šefa Protokola Vlade Republike Slovenije sestavljajo:

 

Rastko Rafael KOZLEVČAR, predsednik

mag. Helena KAMNAR, članica 

mag. Barbara PETERNELJ, članica 

 

Posebno natečajno komisijo za ponovitev postopka javnega natečaja za položaj direktorja Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj sestavljajo:

 

dr. Aleksander ARISTOVNIK, predsednik

mag. Helena KAMNAR, članica 

dr. Aleksandar KEŠELJEVIĆ, član

dr. Tine STANOVNIK, član

 

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj glavnega inšpektorja v Inšpektoratu Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v Ministrstvu za obrambo sestavljajo:

 

Radivoj UROŠEVIČ, predsednik

Franc JAVORNIK, član 

dr. Iztok PREZELJ, član 

 

Posebno natečajno komisijo za ponovitev postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za zdravstveno ekonomiko v Ministrstvu za zdravje sestavljajo:

 

mag. Helena KAMNAR, predsednica

mag. Sabina MIRKOVIĆ, članica 

mag. Robert CUGELJ, član

mag. Elda GREGORIČ ROGELJ, članica