Skoči na vsebino

POSEBNE NATEČAJNE KOMISIJE

 

Na podlagi četrtega odstavka v zvezi s petim odstavkom 60. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07 - UPB in št. 65/08) in prvega odstavka 5. člena Poslovnika o delu posebnih natečajnih komisij, z dne 13. 4. 2015, ter na predlog pristojnih predlagateljev Uradniški svet na sejah določi sestavo posebnih natečajnih komisij za izvedbo posebnih javnih natečajev.

  

 

Aktualne sestave posebnih natečajnih komisij (zadnja sprememba: 20. 3. 2019):   

 

 

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za letalski in pomorski promet v Ministrstvu za infrastrukturo sestavljajo:

 

dr. Janez STARE, predsednik

mag. Tatjana COLNAR, članica

dr. Elen TWRDY, članica

dr. Miha BOLTEŽAR, član

 

Posebno natečajno komisijo za ponovitev postopka javnega natečaja za položaj direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada v Ministrstvu za notranje zadeve sestavljajo:

 

Radivoj UROŠEVIČ, predsednik

mag. Lado BRADAČ, član

dr. Gorazd MEŠKO, član

 

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za kulturno dediščino v Ministrstvu za kulturo sestavljajo:

 

Rastko Rafael KOZLEVČAR, predsednik

Matej SRDINŠEK FIRM, član

Blaž PERŠIN, član

 

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj direktorja Urada Republike Slovenije za mladino v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport sestavljajo:

 

mag. Saša FAJMUT, predsednica

Simona FAJFAR, članica

Slavica ČEBULAR MUSAR, članica

Ajda BEZENŠEK, članica

 

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za šport v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport sestavljajo:

 

dr. Janez STARE, predsednik

Slavica ČEBULAR MUSAR, članica

dr. Janez VODIČAR, član

Dušan PEČNIK, član

 

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport sestavljajo:

 

Breda GRUDEN, predsednica

Mihaela NOVAK KOLENKO, članica

Kristijan MUSEK LEŠNIK, član

Branimir ŠTRUKELJ, član  

 

Posebno natečajno komisijo za ponovitev postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za kmetijstvo v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sestavljajo:

 

Simona FAJFAR, predsednica

mag. Katarina HOČEVAR, članica

dr. Borut BOHANEC, član

Frančišek VERK, član  

 

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega sekretarja v Ministrstvu za notranje zadeve sestavljajo:

 

Andrej VERHOVNIK MAROVŠEK, predsednik

Nina GREGORI, članica

dr. Mirko PEČARIČ, član

Radivoj UROŠEVIČ, član  

 

V posebni natečajni komisiji za izvedbo javnega natečaja za položaj načelnika Upravne enote Ptuj se razreši član dr. Iztok  RAKAR in namesto njega za člana imenuje dr. Mirko PEČARIČ.

 

Sestava posebne natečajne komisije je tako naslednja: 

 

dr. Katarina ZAJC, predsednica

mag. Darja DRNOVŠEK, članica

dr. Mirko PEČARIČ, član

Jožica MAURIČ, članica

 

V posebni natečajni komisiji za izvedbo javnega natečaja za položaj načelnika Upravne enote Ruše se razreši član dr. Iztok RAKAR in namesto njega za članico imenuje dr. Tina SEVER.

 

Sestava posebne natečajne komisije je tako naslednja:

 

Breda GRUDEN, predsednica

Barbara KOŽELJ SLADIČ, članica

dr. Tina SEVER, članica 

Alenka PINTARIČ, članica

 

Posebno natečajno komisijo za ponovitev postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za informatiko v Ministrstvu za javno upravo sestavljajo:

 

Dušan PEČNIK, predsednik
mag. Urška SKOK KLIMA, članica
dr. Mitja DEČMAN, član
Andrej VERHOVNIK MAROVŠEK, član

 

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov v Ministrstvu za finance sestavljajo:

 

Andrej VERHOVNIK MAROVŠEK, predsednik
Marija ARNUŠ, članica
dr. Maja KLUN, članica
Dušan PEČNIK, član

 

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za socialne zadeve v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sestavljajo:

 

mag. Saša FAJMUT, predsednica
Mateja KUNTARIČ, članica
dr. Luka TIČAR, član
mag. Saša MLAKAR, članica
 
Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za informacijsko družbo v Ministrstvu za javno upravo sestavljajo:

 

dr. Janez STARE, predsednik
dr. Dunja LABOVIĆ BEGOVIĆ, članica
dr. Mirko VINTAR, član
Frančišek VERK, član

 

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj načelnika Upravne enote Grosuplje sestavljajo:

 

dr. Albin IGLIČAR, predsednik
Barbara KOŽELJ SLADIČ, članica
dr. Mirko PEČARIČ, član
Alison TEODOROVIČ, članica

 

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sestavljajo:    

 

Radivoj UROŠEVIČ, predsednik
Polonca DROFENIK, članica
dr. Aleš KUHAR, član
dr. Emil ERJAVEC, član

 

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za javno premoženje v Ministrstvu za finance sestavljajo:

 

Andrej VERHOVNIK MAROVŠEK, predsednik                                           
mag. Helena KAMNAR, članica
dr. Katja LAUTAR, članica  
dr. Žan Jan OPLOTNIK, član   

 

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj direktorja Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost v Ministrstvu za okolje in prostor sestavljajo:

 

Rastko Rafael KOZLEVČAR, predsednik                                          
Melina OMRZEL PETEK, članica
dr. Jadran LENARČIČ, član  
Peter FRANTAR, član   

 

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega sekretarja v Ministrstvu za obrambo sestavljajo:

 

dr. Janez STARE, predsednik                                           
Darko SKUBIC, član   
dr. Iztok PREZELJ, član  
Darko MILENKOVIČ, član