Skoči na vsebino

POSEBNE NATEČAJNE KOMISIJE

 

Na podlagi četrtega odstavka v zvezi s petim odstavkom 60. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07 - UPB in št. 65/08) in prvega odstavka 5. člena Poslovnika o delu posebnih natečajnih komisij, z dne 13. 4. 2015, ter na predlog pristojnih predlagateljev Uradniški svet na sejah določi sestavo posebnih natečajnih komisij za izvedbo posebnih javnih natečajev.

  

 

Aktualne sestave posebnih natečajnih komisij (zadnja sprememba: 27. 12. 2017):

 

 

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega sekretarja v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sestavljajo: 


mag. Saša FAJMUT, predsednica                                         
Sabina KOMPOLŠEK, članica 
Sonja ŠMUC, članica
Breda GRUDEN, članica 


Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj načelnika Upravne enote Maribor sestavljajo:

 

Radivoj UROŠEVIČ, predsednik                                         
mag. Darja DRNOVŠEK, članica 
dr. Iztok RAKAR, član 


Posebno natečajno komisijo za ponovitev postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za kaznovalno pravo in človekove pravice v Ministrstvu za pravosodje sestavljajo:


Dušan PEČNIK, predsednik                                         
Tjaša VESEL HENIGMAN, članica 
dr. Katja FILIPČIČ, članica
Simona FAJFAR, članica  


Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za zdravstveno ekonomiko v Ministrstvu za zdravje sestavljajo:

 

mag. Helena KAMNAR, predsednica                                         
mag. Sabina MIRKOVIĆ, članica 
mag. Robert CUGELJ, član
mag. Elda GREGORIČ ROGELJ, članica 

 

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj načelnika Upravne enote Žalec sestavljajo:


dr. Albin IGLIČAR, predsednik                                         
Barbara KOŽELJ SLADIČ, članica 
Alison TEODOROVIČ, članica
dr. Irena BAČLIJA BRAJNIK, članica

    

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj direktorja Agencije Republike Slovenije za okolje v Ministrstvu za okolje in prostor sestavljajo: 

 

Dušan PEČNIK, predsednik
Janez VOVK, član
dr. Metka SITAR, članica