Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POSEBNE NATEČAJNE KOMISIJE

 

Na podlagi četrtega odstavka v zvezi s petim odstavkom 60. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07 - UPB in št. 65/08) in prvega odstavka 5. člena Poslovnika o delu posebnih natečajnih komisij, z dne 13. 4. 2015, ter na predlog pristojnih predlagateljev Uradniški svet na sejah določi sestavo posebnih natečajnih komisij za izvedbo posebnih javnih natečajev.

  

 

Aktualne sestave posebnih natečajnih komisij (zadnja sprememba: 14. 6. 2019):     

 

 

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj načelnika Upravne enote Litija sestavljajo:

 

Breda GRUDEN, predsednica

mag. Darja DRNOVŠEK, članica 

dr. Tina SEVER, članica  

Alison TEODOROVIČ, članica 

 

Posebno natečajno komisijo za ponovitev postopka javnega natečaja za položaj načelnika Upravne enote Ljubljana sestavljajo:

 

dr. Janez STARE, predsednik 

Barbara KOŽELJ SLADIČ, članica 

dr. Mirko PEČARIČ, član 

Frančišek VERK, član 

 

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj direktorja Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja v Ministrstvu za finance sestavljajo:

 

mag. Helena KAMNAR, predsednica

Andrej VERHOVNIK MAROVŠEK, član 

Urška CVELBAR, članica  

dr. Vid JAKULIN, član 

Dušan PEČNIK, član

 

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za trajnostno mobilnost in prometno politiko v Ministrstvu za infrastrukturo sestavljajo:

 

dr. Albin IGLIČAR, predsednik

Jože TALER, član

dr. Bojan ROSI, član  

Brigita MIKLAVC, članica 

 

V posebni natečajni komisiji za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za trg dela in zaposlovanje v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se razreši članica Urška KOVAČ ZLOBKO in namesto nje za članico imenuje mag. Darija PERŠE ZORETIČ.

 

Sestava posebne natečajne komisije je tako naslednja:

 

mag. Saša FAJMUT, predsednica

mag. Darija PERŠE ZORETIČ, članica

dr. Valentina FRANCA, članica

Frančišek VERK, član

 

Posebno natečajno komisijo za ponovitev postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Statističnega urada Republike Slovenije sestavljajo:

 

dr. Aleksander ARISTOVNIK, predsednik

Andrej VERHOVNIK MAROVŠEK, član

mag. Saša FAJMUT, članica 

dr. Matevž BREN, član

 

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Finančne uprave Republike Slovenije sestavljajo:

 

Andrej VERHOVNIK MAROVŠEK, predsednik

mag. Irena DRMAŽ, članica     

mag. Helena KAMNAR, članica 

Dušan PEČNIK, član 

dr. Janez STARE, član

 

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov sestavljajo:

 

Radivoj UROŠEVIČ, član 

mag. Barbara PETERNELJ, članica 

dr. Simona ZAVRATNIK, članica 

Marko REŠETIČ, član 

 

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za kopenski promet v Ministrstvu za infrastrukturo sestavljajo:

 

dr. Katarina ZAJC, predsednica

Jože TALER, član 

dr. Elen TWRDY, članica 

Brigita MIKLAVC, članica 

 

Posebno natečajno komisijo za ponovitev postopka javnega natečaja za položaj načelnika Upravne enote Maribor sestavljajo:

 

Breda GRUDEN, predsednica

mag. Darja DRNOVŠEK, članica 

dr. Tina SEVER, članica 

Alison TEODOROVIČ, članica 

 

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj načelnika Upravne enote Nova Gorica sestavljajo:

 

dr. Albin IGLIČAR, predsednik

Barbara KOŽELJ SLADIČ, članica

dr. Mirko PEČARIČ, član 

Frančišek VERK, član

 

V posebni natečajni komisiji za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za letalski in pomorski promet v Ministrstvu za infrastrukturo se razreši član dr. Miha BOLTEŽAR in namesto njega za člana imenuje dr. Tone MAGISTER.

 

Sestava posebne natečajne komisije je tako naslednja: 

 

dr. Janez STARE, predsednik

mag. Tatjana COLNAR, članica

dr. Elen TWRDY, članica

dr. Tone MAGISTER, član

 

Posebno natečajno komisijo za ponovitev postopka javnega natečaja za položaj generalnega sekretarja v Ministrstvu za zdravje sestavljajo:

 

Simona FAJFAR, predsednica

Mojca GRABAR, članica

Andrej VERHOVNIK MAROVŠEK, član

Frančišek VERK, član

 

Posebno natečajno komisijo za ponovitev postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za kaznovalno pravo in človekove pravice v Ministrstvu za pravosodje sestavljajo:

 

Simona FAJFAR, predsednica

Miha VERČKO, član

dr. Albin IGLIČAR, član

Dušan PEČNIK, član

 

Posebno natečajno komisijo za ponovitev postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za vode in investicije v Ministrstvu za okolje in prostor sestavljajo:

 

Rastko Rafael KOZLEVČAR, predsednik

Tomaž POGAČAR, član

dr. Tomaž ČAKŠ, član

Peter FRANTAR, član

 

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za gozdarstvo in lovstvo v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sestavljajo:

 

Radivoj UROŠEVIČ, predsednik

mag. Katarina HOČEVAR, članica

dr. Maja JURC, članica

dr. Andrej BONČINA, član

 

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za šolstvo in šport v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport sestavljajo:

 

dr. Katarina ZAJC, predsednica

Milena BONELLI, članica

dr. Darko ŠTRAJN, član

Branimir ŠTRUKELJ, član

 

Posebno natečajno komisijo za ponovitev postopka javnega natečaja za položaj direktorja Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj sestavljajo:

 

dr. Aleksander ARISTOVNIK, predsednik

mag. Helena KAMNAR, članica

dr. Petra DOŠENOVIĆ BONČA, članica

dr. Tine STANOVNIK, član