Skoči na vsebino

POSEBNE NATEČAJNE KOMISIJE

 

Na podlagi četrtega odstavka v zvezi s petim odstavkom 60. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07 - UPB in št. 65/08) in prvega odstavka 5. člena Poslovnika o delu posebnih natečajnih komisij, z dne 13. 4. 2015, ter na predlog pristojnih predlagateljev Uradniški svet na sejah določi sestavo posebnih natečajnih komisij za izvedbo posebnih javnih natečajev.

  

 

Aktualne sestave posebnih natečajnih komisij (zadnja sprememba: 3. 4. 2018): 

 

 

 

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj direktorja Agencije za zavarovalni nadzor v Ministrstvu za finance sestavljajo:

 

Andrej VERHOVNIK MAROVŠEK, predsednik

Urška CVELBAR, članica

dr. Vid JAKULIN, član

 

 

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj načelnika Upravne enote PIran sestavljajo:

 

Breda GRUDEN, predsednica

Barbara KOŽELJ SLADIČ, članica

Alison TEODOROVIČ, članica

dr. Iztok RAKAR, član  

 

 

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Policije v Ministrstvu za notranje zadeve sestavljajo:


dr. Janez STARE, predsednik                                         
Radivoj UROŠEVIČ, član 
Andrej VERHOVNIK MAROVŠEK, član
Lado BRADAČ, član
dr. Gorazd MEŠKO, član

 

 

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj načelnika Upravne enote Ptuj sestavljajo:


Breda GRUDEN, predsednica                                        
Barbara KOŽELJ SLADIČ, članica 
dr. Iztok RAKAR, član
Alison TEODOROVIČ, članica

 

 

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj direktorja Arhiva Republike Slovenije v Ministrstvu za kulturo sestavljajo:


dr. Janez STARE, predsednik                                        
mag. Nina ZUPANČIČ PUŠAVEC, članica 
dr. Vladimir ŽUMER, član
Ana JAKOPIČ, članica