Skoči na vsebino

POSEBNE NATEČAJNE KOMISIJE

 

Na podlagi četrtega odstavka v zvezi s petim odstavkom 60. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07 - UPB in št. 65/08) in prvega odstavka 5. člena Poslovnika o delu posebnih natečajnih komisij, z dne 13. 4. 2015, ter na predlog pristojnih predlagateljev Uradniški svet na sejah določi sestavo posebnih natečajnih komisij za izvedbo posebnih javnih natečajev.

  

 

Aktualne sestave posebnih natečajnih komisij (zadnja sprememba: 18. 1. 2019):   

 

Posebno natečajno komisijo za ponovitev postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za informatiko v Ministrstvu za javno upravo sestavljajo:

 

Dušan PEČNIK, predsednik
mag. Urška SKOK KLIMA, članica
dr. Mitja DEČMAN, član
Andrej VERHOVNIK MAROVŠEK, član

 

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj načelnika Upravne enote Ruše sestavljajo:

 

Breda GRUDEN, predsednica
Barbara KOŽELJ SLADIČ, članica 
dr. Iztok RAKAR, član
Alenka PINTARIČ, članica

 

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov v Ministrstvu za finance sestavljajo:

 

Andrej VERHOVNIK MAROVŠEK, predsednik
Marija ARNUŠ, članica
dr. Maja KLUN, članica
Dušan PEČNIK, član

 

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za socialne zadeve v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sestavljajo:

 

mag. Saša FAJMUT, predsednica
Mateja KUNTARIČ, članica
dr. Luka TIČAR, član
mag. Saša MLAKAR, članica
 
Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za informacijsko družbo v Ministrstvu za javno upravo sestavljajo:

 

dr. Janez STARE, predsednik
dr. Dunja LABOVIĆ BEGOVIĆ, članica
dr. Mirko VINTAR, član
Frančišek VERK, član

 

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj načelnika Upravne enote Ptuj sestavljajo:

 

dr. Katarina ZAJC, predsednica
mag. Darja DRNOVŠEK, članica
dr. Iztok RAKAR, član
Jožica MAURIČ, članica

 

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj načelnika Upravne enote Grosuplje sestavljajo:

 

dr. Albin IGLIČAR, predsednik
Barbara KOŽELJ SLADIČ, članica
dr. Mirko PEČARIČ, član
Alison TEODOROVIČ, članica

 

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sestavljajo:    

 

Radivoj UROŠEVIČ, predsednik
Polonca DROFENIK, članica
dr. Aleš KUHAR, član
dr. Emil ERJAVEC, član
 
V posebni natečajni komisiji za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj direktorja Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo se razreši član Rado FELE in namesto njega za članico imenuje mag. Barbara PETERNELJ.

 

Sestava posebne natečajne komisije je tako naslednja:

 

dr. Albin IGLIČAR, predsednik
mag. Barbara PETERNELJ, članica
dr. Bojan TIČAR, član
Frančišek VERK, član

 

V posebni natečajni komisiji za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Statističnega urada Republike Slovenije se razrešita člana dr. Anuška FERLIGOJ in dr. Janez STARE in namesto njiju za člana imenuje dr. Matevž BREN.

 

Sestava posebne natečajne komisije je tako naslednja:

 

dr. Aleksander ARISTOVNIK, predsednik

Andrej VERHOVNIK MAROVŠEK, član

dr. Matevž BREN, član

 

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega sekretarja v Ministrstvu za pravosodje sestavljajo:

 

dr. Albin IGLIČAR, predsednik                                          
Mija CANKAR, članica   
dr. Bojan TIČAR, član
Frančišek VERK, član   

 

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Geodetske uprave Republike Slovenije v Ministrstvu za okolje in prostor sestavljajo:

 

Breda GRUDEN, predsednica                                           
Sandi RUTAR, član  
dr. Aleš BREZNIKAR, član 
Renato ROMIČ, član   

 

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Agencije Republike Slovenije za okolje v Ministrstvu za okolje in prostor sestavljajo:

 

Dušan PEČNIK, predsednik                                          
Janez VOVK, član   
dr. Metka SITAR, članica
dr. Mojca GOLOBIČ, članica  

 

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za energijo v Ministrstvu za infrastrukturo sestavljajo:

 

mag. Saša FAJMUT, predsednica                                           
mag. Tatjana COLNAR, članica    
dr. Nevenka HROVATIN, članica
Brigita MIKLAVC, članica

 

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega sekretarja v Ministrstvu za infrastrukturo sestavljajo:

 

dr. Janez STARE, predsednik                                           
mag. Emilija PLACER TUŠAR, članica   
dr. Peter VIDMAR, član  
Brigita MIKLAVC, članica   

 

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega sekretarja v Ministrstvu za zdravje sestavljajo:

 

Simona FAJFAR, predsednica                                          
Mojca GRABAR, članica   
Andrej VERHOVNIK MAROVŠEK, član  
Frančišek VERK, član   

 

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega sekretarja v Ministrstvu za kulturo sestavljajo:

 

Rastko Rafael KOZLEVČAR, predsednik                                          
Maja ČEPIN, članica   
dr. Marko MARINČIČ, član  
dr. Gregor LESJAK, član   

 

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za javno premoženje v Ministrstvu za finance sestavljajo:

 

Andrej VERHOVNIK MAROVŠEK, predsednik                                           
mag. Helena KAMNAR, članica
dr. Katja LAUTAR, članica  
dr. Žan Jan OPLOTNIK, član   

 

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega sekretarja v Ministrstvu za okolje in prostor sestavljajo:

 

mag. Helena KAMNAR, predsednica                                          
Kristian LUKŠIČ, član
Peter OTOREPEC, član  
Frančišek VERK, član   

 

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj direktorja Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost v Ministrstvu za okolje in prostor sestavljajo:

 

Rastko Rafael KOZLEVČAR, predsednik                                          
Melina OMRZEL PETEK, članica
dr. Jadran LENARČIČ, član  
Peter FRANTAR, član   

 

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj načelnika Upravne enote Ljubljana sestavljajo:

 

dr. Janez STARE, predsednik                                          
Barbara KOŽELJ SLADIČ, članica
dr. Mirko PEČARIČ, član  
Alison TEODOROVIČ, članica   

 

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj glavnega zdravstvenega inšpektorja v Zdravstvenem inšpektoratu Republike Slovenije na Ministrstvu za zdravje sestavljajo:

 

mag. Saša FAJMUT, predsednica                                          
mag. Eva CANKAR FARKAŠ, članica   
dr. Igor ŠVAB, član
mag. Semira HAJRLAHOVIĆ MEHIĆ, članica   

 

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za javni sektor v Ministrstvu za javno upravo sestavljajo:

 

Andrej VERHOVNIK MAROVŠEK, predsednik                                           
Tatjana HOČEVAR KERŠEVAN, članica   
dr. Janez STARE, član 
Dušan PEČNIK, član   

 

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada v Ministrstvu za notranje zadeve, Policiji sestavljajo:

 

Radivoj UROŠEVIČ, predsednik                                          
Lado BRADAČ, član   
dr. Gorazd MEŠKO, član  


Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za vode in investicije v Ministrstvu za okolje in prostor sestavljajo:

 

Rastko Rafael KOZLEVČAR, predsednik                                           
Tomaž POGAČAR, član    
mag. Tomaž ČAKŠ, član


Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega sekretarja v Ministrstvu za obrambo sestavljajo:

 

dr. Janez STARE, predsednik                                           
Darko SKUBIC, član   
dr. Iztok PREZELJ, član  
Darko MILENKOVIČ, član   

 

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za kaznovalno pravo in človekove pravice v Ministrstvu za pravosodje sestavljajo:

 

Simona FAJFAR, predsednica
Miha VERČKO, član 
dr. Albin IGLIČAR, član
Frančišek VERK, član

 

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov sestavljajo:

 

dr. Katarina ZAJC, predsednica
mag. Barbara PETERNELJ, članica
dr. Albin IGLIČAR, član