Skoči na vsebino

POSEBNE NATEČAJNE KOMISIJE

 

Na podlagi četrtega odstavka v zvezi s petim odstavkom 60. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07 - UPB in št. 65/08) in prvega odstavka 5. člena Poslovnika o delu posebnih natečajnih komisij, z dne 13. 4. 2015, ter na predlog pristojnih predlagateljev Uradniški svet na sejah določi sestavo posebnih natečajnih komisij za izvedbo posebnih javnih natečajev.

  

 

Aktualne sestave posebnih natečajnih komisij (zadnja sprememba: 11. 9. 2017):

  

Posebno natečajno komisijo za ponovitev postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za civilno pravo v Ministrstvu za pravosodje sestavljajo:

 

dr. Katarina ZAJC, predsednica
Mija CANKAR, članica
dr. Damjan MOŽINA, član

  

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj direktorja Agencije Republike Slovenije za okolje v Ministrstvu za okolje in prostor sestavljajo: 

 

Dušan PEČNIK, predsednik
Janez VOVK, član
dr. Metka SITAR, članica

 

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj načelnika Upravne enote Gornja Radgona sestavljajo:

 

mag. Saša FAJMUT, predsednica 
mag. Darja DRNOVŠEK, članica 
dr. Iztok RAKAR, član
Jožica MAURIČ, članica

  

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj direktorja Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj sestavljajo:

 

dr. Aleksander ARISTOVNIK, predsednik
mag. Helena KAMNAR, članica 
dr. Aleksandar KEŠELJEVIĆ, član
dr. Tine STANOVNIK, član

  

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sestavljajo:

 

Andrej VERHOVNIK MAROVŠEK, predsednik
Urška KOVAČ ZLOBKO, članica 
mag. Nataša BELOPAVLOVIČ, članica