Skoči na vsebino

POSEBNE NATEČAJNE KOMISIJE

 

Na podlagi četrtega odstavka v zvezi s petim odstavkom 60. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07 - UPB in št. 65/08) in prvega odstavka 5. člena Poslovnika o delu posebnih natečajnih komisij, z dne 13. 4. 2015, ter na predlog pristojnih predlagateljev Uradniški svet na sejah določi sestavo posebnih natečajnih komisij za izvedbo posebnih javnih natečajev.

  

 

Aktualne sestave posebnih natečajnih komisij (zadnja sprememba: 15. 11. 2018):  

 


Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj glavnega zdravstvenega inšpektorja v Zdravstvenem inšpektoratu Republike Slovenije na Ministrstvu za zdravje sestavljajo:

 

mag. Saša FAJMUT, predsednica                                          
mag. Eva CANKAR FARKAŠ, članica   
dr. Igor ŠVAB, član
mag. Semira HAJRLAHOVIĆ MEHIĆ, članica   

 

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za javni sektor v Ministrstvu za javno upravo sestavljajo:

 

Andrej VERHOVNIK MAROVŠEK, predsednik                                           
Tatjana HOČEVAR KERŠEVAN, članica   
dr. Janez STARE, član 
Dušan PEČNIK, član   

 

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada v Ministrstvu za notranje zadeve, Policiji sestavljajo:

 

Radivoj UROŠEVIČ, predsednik                                          
Lado BRADAČ, član   
dr. Gorazd MEŠKO, član  


Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za vode in investicije v Ministrstvu za okolje in prostor sestavljajo:

 

Rastko Rafael KOZLEVČAR, predsednik                                           
Tomaž POGAČAR, član    
mag. Tomaž ČAKŠ, član


Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega sekretarja v Ministrstvu za obrambo sestavljajo:

 

dr. Janez STARE, predsednik                                           
Darko SKUBIC, član   
dr. Iztok PREZELJ, član  
Darko MILENKOVIČ, član   

 
Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za dolgotrajno oskrbo v Ministrstvu za zdravje sestavljajo:

 

dr. Janez STARE, predsednik
Mojca GRABAR, članica
Andrej VERHOVNIK MAROVŠEK, član
dr. Alenka OVEN, članica

 

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sestavljajo:

 

Dušan PEČNIK, predsednik
Polonca DROFENIK, članica 
dr. Maja JURC, članica

 

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj načelnika Upravne enote Maribor sestavljajo:

 

Breda GRUDEN, predsednica
mag. Darja DRNOVŠEK, članica
dr. Iztok RAKAR, član
Alison TEODOROVIČ, članica

 

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za kaznovalno pravo in človekove pravice v Ministrstvu za pravosodje sestavljajo:

 

Simona FAJFAR, predsednica
Miha VERČKO, član 
dr. Albin IGLIČAR, član
Frančišek VERK, član

 

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega sekretarja v Ministrstvu za javno upravo sestavljajo:

 

Andrej VERHOVNIK MAROVŠEK, predsednik 
Rastko Rafael KOZLEVČAR, član
dr. Janez STARE, član
Dušan PEČNIK, član

 

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj glavnega inšpektorja v Inšpektoratu Republike Slovenije za delo v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sestavljajo:

 

mag. Helena KAMNAR, predsednica
Damjan MAŠERA, član 
mag. Nataša BELOPAVLOVIČ, članica 
Frančišek VERK, član
Simona FAJFAR, članica

 

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov sestavljajo:

 

dr. Katarina ZAJC, predsednica
mag. Barbara PETERNELJ, članica
dr. Albin IGLIČAR, član

 

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega sekretarja v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport sestavljajo:

 

dr. Aleksander ARISTOVNIK, predsednik
Mihaela NOVAK KOLENKO, članica 
dr. Mirko PEČARIČ, član 
Branimir ŠTRUKELJ, član

 

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za investicije v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport sestavljajo:

 

mag. Helena KAMNAR, predsednica
Slavica ČEBULAR MUSAR, članica  
dr. Slavko GABER, član

 

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za znanost v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport sestavljajo:

 

dr. Aleksander ARISTOVNIK, predsednik
mag. Tanja VERTELJ, članica 
dr. Jadran LENARČIČ, član 

 

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za okolje v Ministrstvu za okolje in prostor sestavljajo:

 

Simona FAJFAR, predsednica
Miha SKUBIC, član  
dr. Lučka KAJFEŽ BOGATAJ, članica  
Breda GRUDEN, članica

 

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Policije v Ministrstvu za notranje zadeve sestavljajo:

 

dr. Janez STARE, predsednik
Radivoj UROŠEVIČ, član  
Andrej VERHOVNIK MAROVŠEK, član  
Lado BRADAČ, član
dr. Gorazd MEŠKO, član

 

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za kmetijstvo v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sestavljajo:

 

Simona FAJFAR, predsednica
Katarina HOČEVAR, članica  
dr. Borut BOHANEC, član 

 

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj direktorja Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo sestavljajo:

 

dr. Albin IGLIČAR, predsednik

Rado FELE, član

Alenka AVBERŠEK, članica  

 

Posebno natečajno komisijo za ponovitev postopka javnega natečaja za položaj direktorja Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj sestavljajo:

 

dr. Aleksander ARISTOVNIK, predsednik

mag. Helena KAMNAR, članica 

dr. Aleksandar KEŠELJEVIĆ, član

dr. Tine STANOVNIK, član