Skoči na vsebino

VODSTVO

Minister
Rudi MEDVED

Naslov: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
T: 01 478 8399
E: gp.mju@gov.si

 

 

Rudi Medved, rojen 28. 12. 1959 v Trbovljah, je univerzitetni diplomirani novinar.

V letih od 1992 do 2005 je bil urednik dnevnoinformativnega in aktualnopolitičnega uredništva na Radiu Slovenija ter urednik notranjepolitičnih in gospodarskih oddaj na TV Slovenija. V letih 2005 in 2006 je bil odgovorni urednik Radia Kum Trbovlje, v letih 2007 in 2008 pa urednik oddaje 24 ur na POP TV. Leta 2004 je postal direktor Kulturnega centra Delavski dom Zagorje, od leta 2012 je direktor občinske uprave Občine Zagorje ob Savi. Dvakrat je bil izvoljen v občinski svet Občine Zagorje ob Savi.

 

 

 

Državna sekretarka

Mojca RAMŠAK PEŠEC

Naslov: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
T: 01 478 7816
E: gp.mju@gov.si

 

Mojca Ramšak Pešec, rojena 20. 7. 1969, v Ljubljani, je diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in pridobila naziv univerzitetna diplomirana pravnica.

Od 1. 4. 1997 do 31. 5. 2006 je bila vodja Sektorja za splošne in pravne zadeve na Carinski upravi Republike Slovenije. Od 1. 6. 2006 do 31. 12. 2015 je bila generalna direktorica Direktorata za javni sektor na Ministrstvu za javno upravo. Od 1. 1. 2016 do 14. 2. 2018 je bila na Ministrstvu za zdravje zaposlena v Kabinetu ministrice, do nastopa funkcije državne sekretarke pa je bila vodja Sektorja za splošne zadeve na Generalnem sekretariatu Vlade Republike Slovenije.

 

 

 

Državni sekretar

Leon BEHIN

Naslov: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
T: 01 478 7816
E: gp.mju@gov.si

 

Leon Behin, rojen 31.12.1970, je univerzitetni diplomirani inženir gozdarstva.

Med leti 1998 in 2003 je bil načelnik oddelka za okolje in prostor v občini Kočevje, nato do 2005 direktor občinske uprave. Kot direktor družbe Komunala Kočevje je služboval od konca leta 2005 do 2011, za tem pa do 2012 kot direktor Zbornice komunalnega gospodarstva (ZKG) pri Gospodarski zbornici Slovenije. V letih 2012 in 2013 je bil vršilec dolžnosti ter nato generalni direktor Direktorata za javne službe varstva okolja in investicije v okolje na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje. Za tem je bil namestnik generalnega direktorja v Direktoratu za javne službe varstva okolja in investicije v okolje, oziroma v Direktoratu za vode in investicije. Do nastopa funkcije državnega sekretarja v Ministrstvu za javno upravo je bil generalni direktor v Direktoratu za vode in investicije v Ministrstvu za okolje in prostor.