Skoči na vsebino

VODSTVO

Minister

Boris KOPRIVNIKAR

Naslov: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

T: 01 478 8399

E: gp.mju(at)gov.si 

 

Boris Koprivnikar, rojen 16. 4. 1966, je diplomirani organizator dela in informatike. Med leti 1991 in 1994 je v srednji šoli Centra za slepe in slabovidne Škofja Loka poučeval matematiko in informatiko, vodil razvojne projekte ter sodeloval z Ministrstvom za šolstvo in šport pri oblikovanju novega vzgojno-izobraževalnega programa. Leta 1994 je prevzel vodenje Centra slepih in slabovidnih Škofja Loka. Od leta 2003 dalje do nastopa funkcije ministra za javno upravo leta 2014 je bil predsednik upravnega odbora Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, v katerega je povezanih 99 izvajalcev z več kot 10.000 zaposlenimi, ki v okviru javne mreže zagotavljajo storitve več kot 21.000 uporabnikom. Od leta 2013 je podpredsednik izvršnega odbora evropske krovne organizacije AGE (Age Platform Europe), v letu 2014 pa je postal član upravnega odbora evropske organizacije direktorjev in izvajalcev dolgotrajne oskrbe.

 

Pri svojem delu je vseskozi dnevno sodeloval z različnimi državnimi in drugimi organi ter upravljal kompleksne pogajalske procese. Javno upravo vidi kot servis, ki mora zagotavljati učinkovito podporo državljanom, različnim organizacijam in vsem organom državne uprave ter javnega sektorja.

 

 

 

 

Državna sekretarka

mag. Ksenija Klampfer

Naslov: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

T: 01 478 7816

E: gp.mju(at)gov.si

 

Mag. Ksenija Klampfer, rojena 27. julija 1976, je diplomirala na Pravni fakulteti v Mariboru in pridobila naziv univerzitetna diplomirana pravnica. Leta 2005 je zaključila magistrski študij s področja evropskega gospodarskega prava na Pravni fakulteti v Mariboru in leta 2007 opravila pravniški državni izpit. Leta 2000 se je zaposlila na Upravni enoti Slovenske Konjice, kjer je med drugim opravljala tudi delo vodje Oddelka za upravne notranje zadeve, od leta 2015 do nastopa funkcije državne sekretarke v MJU pa je bila načelnica Upravne enote Maribor.

Med letoma 2005 in 2006 je opravljala tudi volontersko sodno pripravništvo na Višjem sodišču v Celju.

 

Mag. Ksenija Klampfer ima bogate strokovne in vodstvene kompetence, ki jih je pridobila s 17 letnim delom na Upravni enoti Slovenske Konjice in Upravni enoti Maribor, od tega ima kar 10 let vodstvenih izkušenj.

 

 

 

 

 

Državni sekretar
dr. Nejc BREZOVAR

Naslov: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
T: 01 478 7816
E: gp.mju(at)gov.si

 

Dr. Nejc Brezovar je po izobrazbi univerzitetni diplomirani pravnik in doktor pravnih znanosti. Leta 2012 je na Pravni fakulteti v Ljubljani zaključil magistrski študij  s področja upravnega prava,  leta 2015 pa doktoriral z odliko s področja ustavnega prava. Od leta 2008 je asistent in raziskovalec (habilitiran za področje Ustavna ureditev) na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani. Do imenovanja na mesto državnega sekretarja je bil svetovalec predsednika Vlade RS v Kabinetu predsednika Vlade in član mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.

 

Izpopolnjeval se je na različnih mednarodnih konferencah po Evropi. Je član Znanstvenega sveta Instituta za Ustavno pravo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani ter član Društva za ustavno pravo Republike Slovenije. Na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani še vedno opravlja dopolnilno delo.