Skoči na vsebino

UPRAVNA AKADEMIJA

AKTUALNO

                                                                                                                                                        Nazadnje osveženo: 12. 10. 2017

 

 

V skladu s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS št. 81/2016), ki določa, da mora s 1. 1. 2017 kalkulacija cene lastne dejavnosti upoštevati izdatke za blago in storitve, investicije in investicijsko vzdrževanje ter stroške dela, Upravna akademija objavlja cene, ki po novem vključujejo tudi stroške dela.

 

 

   

NAPOVEDNIK SEMINARJEV IN PRIPRAV NA IZPITE: 


SEMINAR
DATUM

  Akti v upravnem postopku - delavnica
  Izvajalka: mag. Adrijana Viler Kovačič
 
  12. 10. 2017
  Angleška konverzacija
  Izvajalec: Candor Dominko, k. d.

  12., 19. in 26. 10. 2017 (3 x 6 pedagoških ur)

  Metodologija zbiranja podatkov s spletnimi anketnimi vprašalniki
  17. 10. 2017
  Big data: Od vprašalnikov do vsebin za odločanje
  20. 10. 2017
  Osnovno usposabljanje za obravnavanje in varovanje tajnih podatkov
  Prijavnica

  23. 10. 2017 (14.-18.00)

 

  Priprava in izvrševanje proračuna občine

  Izvajalka Brigita Repar

 
  24. 10. 2017

  Javno računovodstvo
  Izvajalka dr. Jasna Ida Zafred

  26. 10. 2017
  Predstavitve v angleškem jeziku
  Izvajalec: British Council
  7. in 14. 11. 2017 (2 x 6 pedagoških ur)
  Uredba o upravnem poslovanju
  Izvajalka: mag. Onja Svit
  8. 11. 2017
  Uporaba Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) s praktičnimi primeri
  Izvajalka: mag. Kristina Kotnik Šumah
  9. 11. 2017

  Obvladovanje stresa - seminar z delavnico

  Izvajalka: Nataša Čebulj, Kumi, s. p.

  9. 11. 2017
  Varovanje dostojanstva zaposlenih
  Izvajalka: dr. Sonja Robnik, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  16. 11. 2017

 

 

                         
PRIPRAVE NA STROKOVNE IZPITE IN PREIZKUS ZNANJA

  DATUM


Priprava na strokovni izpit iz upravnega postopka >>>  

 7.-9. 11. 2017

Priprava na strokovni izpit za inšpektorja >>>

 13.-14. 11. 2017

Strokovno usposabljanje za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku >>>

 4.-6. 12. 2017