Skoči na vsebino

UPRAVNA AKADEMIJA

AKTUALNO

                                                                                                                                          Nazadnje osveženo: 18. 4. 2018

 

     

NAPOVEDNIK SEMINARJEV IN PRIPRAV NA IZPITE: 


SEMINAR
DATUM
  Samozavestna poslovna podoba vodilnega javnega uslužbenca
  Izvajalka: Zdenka Simčič
  20. 4. 2018
  Tehnike pogajanj
  Izvajalec: Marko Iršič, Zavod RAKMO
  20. 4. 2018

  Uporaba Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) s praktičnimi primeri
  Izvajalka mag. Kristina Kotnik Šumah

  24. 4. 2018 - ZASEDENO

  Osnovno usposabljanje za obravnavanje in varovanje tajnih podatkov

  Izvajalec: Gregor Majcen

  Prijavnica

  25. 4. 2018 ob 9.00

 Varstvo osebnih podatkov

  Izvajalki: mag. Rosana Lemut Strle, dr. Nataša Pirc Musar

  26. 4. 2018 - ZASEDENO

  Mediacija v javni upravi
  Izvajalka: Tanja Pia Metelko
  7. 5. 2018
 

  Davek na dodano vrednost v javnem sektorju
  Izvajalka mag. Barbara Šarh

 

 

  8. 5. 2018

  Angleška konverzacija
  Izvajalec: Candor Dominko, k. d.
  8., 15., 25. 30. 5. in 5., 12. 6. 2018 (6 x 3 ped.ure, 8.00-10.20)
  Predstavitve v angleškem jeziku
  Izvajalec: Candor Dominko
  8. in 15. 5. 2018 (2 x 6 pedag. ur)
  

  Uredba o upravnem poslovanju
  Izvajalka: mag. Marjana Fras Zorec

  10. 5. 2018 - ZASEDENO

 

  Usposabljanje za matičarje

  Izvajalka Bojana Zadravec

 

  10. 5. 2018

  Medosebni odnosi in sporazumevanje
  Izvajalec: Bojan Erjavšek
  11. 5. 2018
  Pisanje besedil v angleškem jeziku
  Izvajalec: The British Council
  15. in 18. 5. 2018

  Poslovni protokol
  Izvajalka: Bojana Košnik

  18. 5. 2018

  Jezik in oblika besedil v javni upravi
  Izvajalka: Irena Androjna
  22. 5. 2018
 Za boljše zdravje in počutje na delovnem mestu - telesna vadba
  Izvajalca dr. Damir Karpljuk in Mark Novak
  31. 5. 2018

 

 

                         
PRIPRAVE NA STROKOVNE IZPITE IN PREIZKUS ZNANJA

  DATUM


Priprava na strokovni izpit iz upravnega postopka >>>  
 

 

14.-16. 5. 2018
 


Priprava na strokovni izpit za inšpektorja >>>
 

 

7.-8. 5. 2018


Strokovno usposabljanje za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku >>>
 

29.-31. 5. 2018