Skoči na vsebino

UPRAVNA AKADEMIJA

AKTUALNO

 

     

NAPOVEDNIK SEMINARJEV IN PRIPRAV NA IZPITE: 


SEMINAR
DATUM
 Priprava in izvrševanje državnega proračuna
  Izvajalca Mojca Voljč, Matija Mrzel
  22. 6. 2018
  Pravni predpisi o javnem naročanju s primeri dobre prakse
  Predava: Sašo Matas
  Tokratna izvedba brez kotizacije   

  25. 7. 2018

  Mediacija v javni upravi
  Izvajalka Gordana Ristin
  Tokratna izvedba brez kotizacije   

  5. 7. 2018

  Spremljanje, ocenjevanje in napredovanje JU v državni upravi 

  Izvajalec mag. Branko Vidič
  Tokratna izvedba brez kotizacije

  5. 7. 2018

  Povračila stroškov v zvezi z delom in izplačila drugih prejemkov iz DR

  Izvajalka Štefka Korade Purg
  Tokratna izvedba brez kotizacije

  6. 7. 2018

  DDV v javnem sektorju

  Izvajalka mag. Barbara Šarh
  Tokratna izvedba brez kotizacije

  6. 7. 2018

  Animacija vadbe za boljše zdravje in počutje na delovnem mestu - NOVO!

  Izvajalca dr. Damir Karpljuk, Marko Novak
  Tokratna izvedba brez kotizacije

 12. 7. 2018 - ZASEDENO
  Zdravilni učinki gibanja in zdrava hrbtenica - delavnica - NOVO!

  Izvajalca dr. Damir Karpljuk, Marko Novak
  Tokratna izvedba brez kotizacije

 16. 7. 2018 - ZASEDENO
  Tečaj prve pomoči - delavnica - NOVO!

  Izvajalec Rdeči križ Slovenije
  Tokratna izvedba brez kotizacije

 19. 7. 2018 - ZASEDENO
  Osnove samozaščite - delavnica - NOVO!

  Izvajalec Vitja Gričar
  Tokratna izvedba brez kotizacije

  2. 8. 2018 - ZASEDENO

 

 

                         
PRIPRAVE NA STROKOVNE IZPITE IN PREIZKUS ZNANJA

  DATUM


Priprava na strokovni izpit iz upravnega postopka >>>  
 

 

19.-21. 6. 2018 - ZASEDENO


9.-11. 7. 2018

13. 7. 2018 - dodatna delavnica za pripravo na izpit (praktične vaje), 6 pedagoških ur, kotizacija 39 EUR 

 


Priprava na strokovni izpit za inšpektorja >>>
 

 

3.-4. 7. 2018


Strokovno usposabljanje za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku >>>
 

10.-12. 7. 2018