Skoči na vsebino

UPRAVNA AKADEMIJA

AKTUALNO

                                                                                                                    Nazadnje osveženo: 16. 11. 2018

 

 

     

NAPOVEDNIK SEMINARJEV IN PRIPRAV NA IZPITE

  DDV v javnem sektorju
  Izvajalka: mag. Barbara Šarh

 16. 11. 2018

  Zakon o inšpekcijskem nadzoru – osvežitveni seminar
  Izvajalka: Melita Ambrož

 19. 11. 2018

  Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
  Izvajalec: Komisija za preprečevanje korupcije
 20. 11. 2018 - ZASEDENO
  Uredba o upravnem poslovanju
  Izvajalka: mag. Marjana Fras Zorec

 22. 11. 2018

  Vodenje letnega razgovora s sodelavcem
  Izvajalka: Nataša Čebulj
30. 11. 2018

  Kako obvladati čas in organizirati lastno delo

  Izvajalka: Franka Bertoncelj

30. 11. 2018
  Mediacija v javni upravi
  Izvajalka: Gordana Ristin
 4. 12. 2018
  Čuječnost
  Izvajalka: Ana Domenis Cankar 
10. 12. 2018

  Zakon o prekrških - osvežitveni seminar

  Izvajalec: Hinko Jenull

14. 12. 2018

 

 

                         
PRIPRAVE NA STROKOVNE IZPITE IN PREIZKUS ZNANJA

  DATUM


Priprava na strokovni izpit iz upravnega postopka 
 

 

 

11.-13. 12. 2018

 

Delavnica za pripravo na izpit iz upravnega postopka
(praktične vaje, trajanje 6 PU, kotizacija 39 EUR)
16. 11. 2018

Priprava na strokovni izpit za inšpektorja
 

 

27.-28. 11. 2018


Strokovno usposabljanje za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku
 

 

17.-19. 12. 2018