Skoči na vsebino

UPRAVNA AKADEMIJA

AKTUALNO

                                                                                                                                                             Nazadnje osveženo: 18. 8. 2017

 

 

V skladu s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS št. 81/2016), ki določa, da mora s 1. 1. 2017 kalkulacija cene lastne dejavnosti upoštevati izdatke za blago in storitve, investicije in investicijsko vzdrževanje ter stroške dela, Upravna akademija objavlja cene, ki po novem vključujejo tudi stroške dela.

 

 

   

NAPOVEDNIK SEMINARJEV IN PRIPRAV NA IZPITE: 


SEMINAR
DATUM

  Obvladovanje težavnih situacij in ljudi

  Izvajalka: Irena Borštnar

  28. 8. 2017

  Excel za javne uslužbence

  Izvajalec B2 d. o. o.

 
  1. 9. 2017

  Excel zahtevni za javne uslužbence

  Izvajalec B2 d. o. o.

  4.-6. 9. 2017

  Predstavitev prenovljenega portala javnih naročil
  Predavateljica: Maja Koković

  Prijavnica

  14. 9. 2017 - ZASEDENO
  Sestanki v angleškem jeziku
  Izvajalec: Candor-Dominko, k. d.
  22. in 29. 9. 2017
  Telefoniranje in pisanje dopisov v angleškem jeziku
  Izvajalec: Candor-Dominko, k. d.
  26. in 27. 9. 2017

 

 

                         
PRIPRAVE NA STROKOVNE IZPITE IN PREIZKUS ZNANJA

  DATUM


Priprava na strokovni izpit iz upravnega postopka >>>  

 4.-6. 9. 2017

Priprava na strokovni izpit za inšpektorja >>>

 11.-12. 9. 2017

Strokovno usposabljanje za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku >>>

 2.-4. 10. 2017