Skoči na vsebino

UPRAVNA AKADEMIJA

AKTUALNO

 

 

V skladu s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS št. 81/2016), ki določa, da mora s 1. 1. 2017 kalkulacija cene lastne dejavnosti upoštevati izdatke za blago in storitve, investicije in investicijsko vzdrževanje ter stroške dela, Upravna akademija objavlja cene, ki po novem vključujejo tudi stroške dela.

 

 

   

NAPOVEDNIK SEMINARJEV IN PRIPRAV NA IZPITE:

  


SEMINAR
DATUM

  Aktualna vprašanja izvajanja inšpekcijskega nadzora po ZIN in ZP-1
  Izvajalka Mateja Rokvič

  24. 4. 2017
  Zakon o splošnem upravnem postopku - delavnica
  Izvajalka dr. Polonca Kovač

  4. 5. 2017
  Javno-zasebno partnerstvo
  Izvajalec: Uroš Škufca
  8. 5. 2017
  Nomotehnika
  Izvajalci: sodelavci Službe Vlade za zakonodajo
  10. 5. 2017 - ZASEDENO

  Upravljanje javnih financ

  Izvajalki mag. Petra Istenič, mag. Irena Roštan (obe Ministrstvo za finance)

  12. 5. 2017
  Nomotehnika - delavnica
  Izvajalci: sodelavci Službe Vlade za zakonodajo
  16. 5. 2017
  PowerPoint za javne uslužbence
  Izvajalec: B2 d.o.o.

  22. 5. 2017

  Vodenje in razvoj timov
  Izvajalka: Mirjam Dominko
  25. 5. 2017

  Priprava in izvrševanje proračuna občine
  Izvajalka: mag. Mojca Planinšek


  25. 5. 2017

  Word zahtevni za javne uslužbence
  Izvajalec: B2 d.o.o.


  29.-31. 5. 2017
   
  Uredba o upravnem poslovanju
  Izvajalka: mag. Tatjana Mizori Zupan
  1. 6. 2017

 

 

                         
PRIPRAVE NA STROKOVNE IZPITE IN PREIZKUS ZNANJA

  DATUM


Priprava na strokovni izpit iz upravnega postopka >>>  

 8.-10. 5. 2017

Priprava na strokovni izpit za inšpektorja >>>

 18.-19. 5. 2017

Strokovno usposabljanje za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku >>>

 19.-21. 6. 2017