Skoči na vsebino

UPRAVNA AKADEMIJA

AKTUALNO

                                                                                                                 Nazadnje osveženo: 19. 4. 2019

 

 

Predstavitev novosti na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju

Plače

Drugi prejemki

 

 

     

NAPOVEDNIK SEMINARJEV IN PRIPRAV NA IZPITE

  Tečaj prve pomoči - delavnica

  Izvajalec: Rdeči križ Slovenije

24. 4. 2019

 Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije

  Izvajalci: uslužbenci Komisije za preprečevanje korupcije

19. 4. 2019 
  Akti v upravnem postopku – delavnica
  Izvajalka: mag. Milena Pečovnik
9. 5. 2019
  Aktualna vprašanja izvajanja inšpekcijskega nadzora po ZIN in ZP-1 – delavnica
  Izvajalec: Andrej Žakelj
9. 5. 2019
  Uredba o upravnem poslovanju
  Izvajalka Marjana Fras Zorec
16. 5. 2019
  Pravna sredstva v upravnem postopku – delavnica
  Izvajalka: mag. Nina Koselj
16. 5. 2019
  Varovanje dostojanstva zaposlenih - brezplačno usposabljanje
  Izvajalka: dr. Sonja Robnik
21. 5. 2019
  Uporaba Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) s praktičnimi primeri – delavnica
  Izvaja:  mag. Kristina Kotnik Šumah
 
24. 5. 2019, 9.00 
  Stroški v upravnem postopku – delavnica
  Izvajalka: Maja Mrđa
30. 5. 2019

 

 

                         
PRIPRAVE NA STROKOVNE IZPITE IN PREIZKUS ZNANJA

  DATUM


Priprava na strokovni izpit iz upravnega postopka 
 

 

13.-15. 5. 2019
 3.-5. 6. 2019

 

Delavnica za pripravo na izpit iz upravnega postopka
(praktične vaje, trajanje 6 PU, kotizacija 39 EUR)

17. 5. 2019
5. 7. 2019


Priprava na strokovni izpit za inšpektorja
 

 

28.-29. 5. 2019


Strokovno usposabljanje za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku
 

 

19.-21. 6. 2019