Skoči na vsebino

UPRAVNA AKADEMIJA

AKTUALNO

                                                                                                                                          Nazadnje osveženo: 22. 11. 2017

 

 

V skladu s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS št. 81/2016), ki določa, da mora s 1. 1. 2017 kalkulacija cene lastne dejavnosti upoštevati izdatke za blago in storitve, investicije in investicijsko vzdrževanje ter stroške dela, Upravna akademija objavlja cene, ki po novem vključujejo tudi stroške dela.

 

 

   

NAPOVEDNIK SEMINARJEV IN PRIPRAV NA IZPITE: SEMINAR
DATUM
  Telefoniranje in pisanje dopisov v angleškem jeziku 
  Izvajalec: British Council
  22. in 23. 11. 2017 (2 x 6 pedagoških ur)
  Sestanki v angleškem jeziku
  Izvajalec: British Council
  29. in 30. 11. 2017 (2 x 6 pedagoških ur)
  Obvladovanje težavnih situacij in ljudi
  Izvajalec: Sandi Kofol
  4. 12. 2017
  Varstvo starejših javnih uslužbencev
  Izvajalec dr. Božidar Voljč
  Brez kotizacije
  5. 12. 2017
  Predstavitev novele Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja 
  Prijavnica

  5. 12. 2017
  Mediacija v javni upravi
  Izvajalka: dr. Tanja Pia Metelko
  6. 12. 2017
  Nomotehnika
  Izvajalci: sodelavci Službe Vlade RS za zakonodajo
  Brez kotizacije (vsak organ lahko prijavi največ 2 udeleženca)
  6. 12. 2017

  Predstavitev nove Uredbe o zelenem javnem naročanju  z vidika sistemskih sprememb urejanja zelenega javnega naročanja
  Prijavnica

  6. 12. 2017

  Povračila stroškov v zvezi z delom in izplačila drugih prejemkov iz delovnega razmerja v javnem sektorju
  Izvajalka: Štefka Korade Purg

  Brez kotizacije (vsak organ lahko prijavi največ 2 udeleženca)

  Prijavnica


  13. 12. 2017

  Upravljanje javnih financ
  Izvajalka: mag. Molca Planinšek

  Brez kotizacije (vsak organ lahko prijavi največ 2 udeleženca)

  14. 12. 2017
  Jezik in oblika besedil v javni upravi
  Izvajalka: Irena Potočar Papež

  14. 12. 2017
  Nomotehnika - delavnica
  Izvajalci: sodelavci Službe Vlade RS za zakonodajo
  Brez kotizacije (vsak organ lahko prijavi največ 2 udeleženca)
  19. 12. 2017
  Za boljše zdravje in počutje na delovnem mestu - telesna vadba
  Izvajalec: Marko Tomič, A3BUT SPORT, s. p.
  Brez kotizacije (vsak organ lahko prijavi največ 2 udeleženca)
  20. 12. 2017 - ZASEDENO

  Sistem plač v javnem sektorju
  Izvajalec: mag. Branko Vidič

  Brez kotizacije (vsak organ lahko prijavi največ 2 udeleženca)
  Prijavnica

 


  21. 12. 2017

 

 

                         
PRIPRAVE NA STROKOVNE IZPITE IN PREIZKUS ZNANJA

  DATUM


Priprava na strokovni izpit iz upravnega postopka >>>  

 29.11.-1. 12. 2017 - ZASEDENO

Priprava na strokovni izpit za inšpektorja >>>

 9.-10. 1. 2018

Strokovno usposabljanje za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku >>>

 4.-6. 12. 2017