Skoči na vsebino

UPRAVNA AKADEMIJA

AKTUALNO

                                                                                                                 Nazadnje osveženo: 18. 6. 2019

 

 

     

NAPOVEDNIK SEMINARJEV IN PRIPRAV NA IZPITE

  Za boljše zdravje in počutje na delovnem mestu - telesna vadba

  Izvajalca: dr. Damir Karpljuk, Marko Novak 

  Izvedba je brez kotizacije. Vsak organ lahko prijavi največ dva udeleženca.

4. 7. 2019 - ZASEDENO!

  Osnove samozaščite

  Izvajalec: 111 d. o. o.

  Izvedba je brez kotizacije. Vsak organ lahko prijavi največ dva udeleženca.

 

5. 7. 2019 - ZASEDENO!

  Usposabljanje za matičarje - delavnica
  Izvajalka: dr. Bojana Zadravec
  Usposabljanje je brez kotizacije.
1. 8. 2019

  Varovanje dostojanstva zaposlenih - brezplačno usposabljanje

  Izvajalki: dr. Sonja Robnik, Tanja Cmrečnjak Pelicon 

6. 9. 2019

 

 

 

 

                         
PRIPRAVE NA STROKOVNE IZPITE IN PREIZKUS ZNANJA

  DATUM


Priprava na strokovni izpit iz upravnega postopka 
 

 

 3.-5. 6. 2019

 

Delavnica za pripravo na izpit iz upravnega postopka
(praktične vaje, trajanje 6 PU, kotizacija 39 EUR)

5. 7. 2019

25. 7. 2019


Priprava na strokovni izpit za inšpektorja
 

 

1.-2. 10. 2019


Strokovno usposabljanje za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku
 

 

19.-21. 6. 2019