Skoči na vsebino

UPRAVNA AKADEMIJA

AKTUALNO

                                                                                                                    Nazadnje osveženo: 20. 9. 2018

 

     

NAPOVEDNIK SEMINARJEV IN PRIPRAV NA IZPITE: 


SEMINAR
DATUM

  Javna naročila pod mejnimi vrednostmi EU (naročila male vrednosti)
  Izvaja: Maja Marinček 25. 9. 2018

  25. 9. 2018 - ZASEDENO

  Javna naročila postopek s pogajanji
  Izvaja: Neža Planinšič 26. 9. 2018

  26. 9. 2018 - ZASEDENO

  Uredba o upravnem poslovanju

  Izvajalka mag. Milena Pečovnik

  27. 9. 2018

  Sistem plač v javnem sektorju
  Izvajalka Mojca Ramšak Pešec

  2. 10. 2018

  Postopek do izdaje odločbe – delavnica
  Izvajalka mag. Adrijana Viler Kovačič 

  4. 10. 2018

  Osnove samozaščite – delavnica

  Izvajalec Vitja Gričar 

  15. 10. 2018

  Animacija vadbe za boljše zdravje in počutje na delovnem mestu – delavnica

  Izvajalec Športna unija Slovenije

  19. 10. 2018
  Motivacija in samomotivacija
  Izvajalka Marija Paladin
  23. 10. 2018

  Vodenje ustne obravnave v upravnem postopku – delavnica
  Izvajalka dr. Bojana Zadravec

 

  25. 10. 2018

 

 

                         
PRIPRAVE NA STROKOVNE IZPITE IN PREIZKUS ZNANJA

  DATUM


Priprava na strokovni izpit iz upravnega postopka >>>  
 

 

16.-18. 10. 2018

6.-8.11. 2018

 

Delavnica za pripravo na izpit iz upravnega postopka16. 11. 2018

Priprava na strokovni izpit za inšpektorja >>>
 

 

25.-26. 9. 2018


Strokovno usposabljanje za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku >>>
 

 

3.-5. 10. 2018