Skoči na vsebino

UPRAVNA AKADEMIJA

AKTUALNO

                                                                                                                                                             Nazadnje osveženo: 21. 6. 2017

 

 

V skladu s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS št. 81/2016), ki določa, da mora s 1. 1. 2017 kalkulacija cene lastne dejavnosti upoštevati izdatke za blago in storitve, investicije in investicijsko vzdrževanje ter stroške dela, Upravna akademija objavlja cene, ki po novem vključujejo tudi stroške dela.

 

 

   

NAPOVEDNIK SEMINARJEV IN PRIPRAV NA IZPITE: 


SEMINAR
DATUM
  Predstavitev smernic za javno naročanje gradenj s primeri prakse
  Prijavnica
  21. 6. 2017

  Spremljanje, ocenjevanje in napredovanje javnih uslužbencev v državni upravi in lokalnih skupnostih
  Izvajalka: Mojca Ramšak Pešec
  20. 6. 2017
  Usposabljanje za matičarje - delavnica
  Izvajalka: dr. Bojana Zadravec

  22. 6. 2017 - ZASEDENO
  Zakon o splošnem upravnem postopku – osvežitveni seminar
  Izvajalka: mag. Nina Koselj
  22. 6. 2017
  Dobra komunikacija s sodelavci in strankami
  Izvajalka: Janja Rebolj

  5. 7. 2017
  Za boljše zdravje in počutje na delovnem mestu - telesna vadba
  Izvajalec: Marko Tomič
  6. 7. 2017

 

 

                         
PRIPRAVE NA STROKOVNE IZPITE IN PREIZKUS ZNANJA

  DATUM


Priprava na strokovni izpit iz upravnega postopka >>>  

 3.-5. 7. 2017

Priprava na strokovni izpit za inšpektorja >>>

 11.-12. 9. 2017

Strokovno usposabljanje za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku >>>

 19.-21. 6. 2017