Skoči na vsebino

OBVEZNO USPOSABLJANJE ZA IMENOVANJE V NAZIV

 

 

Po imenovanju v naziv mora javni uslužbenec najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti usposabljanje, na katero ga napoti predstojnik.
Usposabljanje izvaja Upravna akademija z nalogami organizacije usposabljanja in izvedbe z zakonom oziroma na njegovi podlagi izdanim Pravilnikom o podrobnejših vsebinah in času trajanja obveznega usposabljanja za imenovanje v naziv (Ur. l. RS, št. 44/2009).

 

Kontaktna oseba: Mojca Lipušček, tel.: 01 478 16 35, e-naslov: mojca.lipuscek(at)gov.si

 

Trajanje: 24 pedagoških ur (3 dni)

Cena: 166,92 EUR brez DDV
 

Obvestilo z urnikom usposabljanja bodo prijavljeni prejeli na elektronski naslov, naveden v prijavnici, teden dni pred izvedbo.

Račun bodo plačniki prejeli po izvedenem usposabljanju.

 
PRAVILNIK o podrobnejših vsebinah in času trajanja obveznega usposabljanja za imenovanje v naziv (Ur. l. RS, št. 44/2009)

Postopek prijave >>

Prijavnica >>

Izročki >>

 

Termini


  1.-3. april 2019 - ZASEDENO

 

  6.-8. maj 2019 - ZASEDENO

 

  27.-29. maj 2019 - ZASEDENO

 

  10.-12. julij 2019

 

  26.-28. avgust 2019