Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

STROKOVNI IZPITI IN PRIPRAVE NANJE

 

 

Etična načela članov izpitnih komisij na Upravni akademiji 

         

   


1.


STROKOVNI IZPIT IZ UPRAVNEGA POSTOPKA 

 

 

 

PRIPRAVA NA STROKOVNI IZPIT IZ UPRAVNEGA POSTOPKA


2.


STROKOVNI IZPIT ZA INŠPEKTORJA 

 

 

PRIPRAVA NA STROKOVNI IZPIT ZA INŠPEKTORJA


3.


STROKOVNI IZPIT IZ VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU 


4.


PREIZKUS ZNANJA ZA VODENJE IN ODLOČANJE V PREKRŠKOVNEM POSTOPKU

 

 

 

STROKOVNO USPOSABLJANJE ZA VODENJE IN ODLOČANJE V PREKRŠKOVNEM POSTOPKU

 

Strokovni izpiti in priprave nanje, ki jih organizira Upravna akademija, so objavljeni spodaj. Pri vsakem izpitu so objavljene tudi prijavnice, ki jih lahko pošljete v elektronski obliki na naslov gp.mju(at)gov.si ali po pošti na naslov Ministrstvo za javo upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana. 

 

 

 

 

Uporabne povezave (mnenja): strokovni izpiti, pogoji za delovna mesta

 

 


1. STROKOVNI IZPIT IZ UPRAVNEGA POSTOPKA 
 

 

 

Kontaktna oseba: Inge Kuper, tel.: 01/478 85 32, e-naslov: inge.kuper(at)gov.si

 

Izpit so dolžne opraviti uradne osebe, zaposlene pri državnih organih, organih lokalnih skupnosti in nosilcih javnih pooblastil, kadar v upravnih zadevah, neposredno uporabljajoč predpise, odločajo o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih posameznikov, pravnih oseb in drugih strank, ter v primerih, ko izvajalci javnih služb odločajo o pravicah ali obveznostih uporabnikov njihovih storitev.

 

Izpolnjevanje pogoja strokovnega izpita iz upravnega postopka

 

Strokovni izpit iz upravnega postopka se opravlja za prvo ali drugo stopnjo.

 

Izpit obsega pisni in ustni del. Kandidat pisno nalogo zagovarja na ustnem delu. Če je ocena pisnega dela in njegovega zagovora pozitivna, sledi ustni preizkus znanja po programu glede na stopnjo izpita. Pisni in ustni del se praviloma opravljata isti dan.

 

Strokovni izpit iz upravnega postopka se opravlja v skladu z:

 

 

PRIJAVA NA IZPIT:

 

Za prijavo na izpit pošljete popolno izpolnjeno prijavnico (PRIJAVNICA ZA IZPIT>>).

 

Prijavnico pošljite najkasneje  40dni pred določenim datumom izpita - prijave zbiramo do zasedenosti termina:

-          na e-naslov: gp.mju(at)gov.siali

-          po pošti na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javni sektor, Upravna akademija, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

 

 

Izpitni roki ne veljajo za projekt »Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018-2022«.

 

Izpitni roki:

 

- 18. 9. 2019 - izpitni rok ne velja za kandidate, ki se bodo odjavili iz avgustovskih izpitnih rokov

- 19. 9. 2019 - izpitni rok ne velja za kandidate, ki se bodo odjavili iz avgustovskih izpitnih rokov

- 23. 9. 2019 - izpitni rok ne velja za kandidate, ki se bodo odjavili iz avgustovskih izpitnih rokov

 

- 22. 10. 2019 - izpitni rok ne velja za kandidate, ki se bodo odjavili iz septembrskih izpitnih rokov

- 23. 10. 2019 - izpitni rok ne velja za kandidate, ki se bodo odjavili iz septembrskih izpitnih rokov

- 24. 10. 2019 - izpitni rok ne velja za kandidate, ki se bodo odjavili iz septembrskih izpitnih rokov

 

- 25. 11. 2019 - izpitni rok ne velja za kandidate, ki se bodo odjavili iz oktobrskih izpitnih rokov

- 26. 11. 2019 - izpitni rok ne velja za kandidate, ki se bodo odjavili iz oktobrskih izpitnih rokov

- 27. 11. 2019 - izpitni rok ne velja za kandidate, ki se bodo odjavili iz oktobrskih izpitnih rokov

 

- 9. 12. 2019 - izpitni rok ne velja za kandidate, ki se bodo odjavili iz novembrskih izpitnih rokov

- 10. 12. 2019 - izpitni rok ne velja za kandidate, ki se bodo odjavili iz novembrskih izpitnih rokov

- 11. 12. 2019 - izpitni rok ne velja za kandidate, ki se bodo odjavili iz novembrskih izpitnih rokov

 

Pridržujemo si pravico do spremembe terminov.

 

Obvestilo za podjetja, organizacije, gospodarske družbe, ipd.:

Za večje skupine izvajamo izpit po naročilu– za dogovor glede termina pokličite kontaktno osebo: Inge KUPER, tel.: 01/478 85 32, e-naslov: inge.kuper(at)gov.si. 

 

 

  STROŠKI IZPITA:

       ·     Za neposredne uporabnike državnega proračuna(ministrstva, organi v sestavi ministrstev, upravne enote, vladne službe, drugi državni organi) je opravljanje izpita brezplačno.

 

CENA IZPITA:

134,20 € - upoštevan je 22 % DDV (cena brez DDV je 110 €)

 

 

Račun za opravljanje strokovnega izpita bo izstavljen po opravljeni storitvi.

 

 

Če kandidat petnajst dni pred izpitnim rokom, na katerega se je prijavil, ne prejme obvestila o razporedu na izpit, naj se nemudoma obrne na koordinatorja izpita.

 

   

POGOSTA VPRAŠANJA:

 1. Ali so priprave na izpit iz splošnega upravnega postopka obvezne?
 2. Koliko stane izpit in kdaj je potrebno izpit plačat?
 3. Kako se prijavim na izpit?
 4. Rok za prijavo?
 5. Ali dobim obvestilo, kdaj in kje je izpit?
 6. Kako ravnam, če obvestila o opravljanju izpita ne prejmem?
 7. Za katero stopnjo naj opravljam izpit oz. kaj lahko delam s 1. stopnjo in kaj z 2. stopnjo?
 8. Program/vsebina izpita 1. stopnje >>
 9. Program/vsebina izpita 2. stopnje >>
 10. Kaj na področju upravnih zadev lahko delam, ne da bi imel opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka?
 11. Se lahko odjavim od opravljanja izpita?
 12. Kaj se zgodi če na izpit ne pristopim, se nisem odjavil in za to odsotnost nimam opravičila?
 13. Kateri so upravičeni razlogi (za odsotnost na izpitu)?
 14. Kako poteka izpit?
 15. Kdaj lahko ponovno opravljam izpit, če ga nisem uspešno opravil?
 16. Potrdilo o izpolnjevanju pogoja strokovnega izpita iz upravnega postopka
 17. Izpitna prevedba
 18. Ali lahko opravljam izpit iz upravnega postopka za 2. stopnjo brez opravljenega izpita za 1. stopnjo?
 19. Ali so priprave vezane na izpitni rok?


PRIPRAVA NA STROKOVNI IZPIT IZ UPRAVNEGA POSTOPKA

 

 

Kontaktna oseba: Mojca Lipušček, tel.: 01 478 16 35, e-naslov: mojca.lipuscek(at)gov.si   

 

 

Cena priprav

(brez DDV)

Število pedagoških ur

Termini

Priprava na strokovni izpit iz upravnega postopka

Vsebina: Zakon o upravnem postopku in Zakon o upravnem sporu

166,92 EUR

 

 

 

 

25 (3 dni)


3.-5. 6. 2019
15.-17. 7. 2019

19.-21. 8. 2019

26.-27. in 30. 9. 2019

21.-23. 10. 2019

11.-13. 11. 2019

9.-11. 12. 2019

 

Priprava na strokovni izpit iz upravnega postopka

 

Delavnica za pripravo na strokovni izpit iz upravnega postopka – praktične vaje

Vsebina: priprava osnutka odločbe in sklepa, priprava osnutkov drugih upravnih pisanj (poziv za dopolnitev vloge, vabilo, zapisnik in poprava očitnih pisnih pomot)

39,00 EUR

 

 

 

6 (1 dan)


5. 7. 2019 - ZASEDENO

25. 7. 2019

30. 8. 2019

30. 9. 2019

11. 10. 2019

15. 11. 2019

 

 

Račun za udeležbo ministrstvo izstavi po opravljeni storitvi.

Rok za prijavo je najkasneje 7 dni pred določenim datumom.

Prijavljeni udeleženci prejmejo urnik in točno lokacijo seminarja na svoj elektronski naslov najkasneje 3 delovne dni pred izvedbo.
 

Prijavnica
 

Učno gradivo:
Zakon o splošnem upravnem postopku
Zakon o upravnem sporu
Splošni upravni postopek (mag. Marijan Štriker)

Upravni spor (mag. Gorazd Kobler)
Upravno pravo: mag. Slobodan Rakočevič (gradivo)

Upravno pravo: mag. Slobodan Rakočević (izročki)

 


2. STROKOVNI IZPIT ZA INŠPEKTORJA 
 

 

 

Kontaktna oseba: mag. Igor Semolič, tel.: 01/478 85 28, e-naslov: igor.semolic(at)gov.si

 

Če ni s predpisi o posamezni inšpekciji drugače določeno, je lahko za inšpektorja imenovana oseba, ki ima:

 
– predpisano izobrazbo v skladu z zakonom, ki ureja sistem javnih uslužbencev,
– ustrezne delovne izkušnje, določene s predpisi, ki urejajo notranjo organizacijo in sistemizacijo v organih državne uprave, in
– strokovni izpit za inšpektorja.


Šteje se, da je inšpektor, ki je opravil strokovni izpit za inšpektorja, opravil tudi strokovni izpit iz upravnega postopka in preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku.

 
Šteje se, da je uradnik, ki je opravil strokovni izpit iz upravnega postopka in preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku, opravil del strokovnega izpita za inšpektorja, ki po vsebini ustreza opravljenemu strokovnemu izpitu.

 

Šteje se, da ima oseba opravljen strokovni izpit za inšpektorja, če ima opravljen pravniški državni izpit.

 

Strokovni izpit določajo:

 

 

 Cena izpita:

   cena izpita (brez DDV)

Strokovni izpit za inšpektorja

celoten izpit

 

132,00 EUR

oproščeno eno področje

112,00 EUR

ustni del iz posebnosti inšpekcijskega postopka

112,00 EUR

  

Termini izpitov: 

 

   9. 10. 2019


Prijava na izpit:

 

Za prijavo na izpit pošljete izpolnjeno prijavnico PRIJAVNICA ZA IZPIT >> najkasneje 30 dni pred določenim datumom izpita na e-naslov: gp.mju(at)gov.si


Račun bo izstavljen po opravljeni storitvi.

 

 

 

Izpit se opravlja pisno in ustno.

 

Pisni del izpita zajema izdelavo dveh pisnih nalog, na podlagi katerih se preveri praktična usposobljenost kandidata za samostojno pripravo pisnih aktov, ki nastajajo pri vodenju inšpekcijskega upravnega postopka (ena naloga) in inšpekcijskega prekrškovnega postopka (ena naloga).

 

Kandidat, ki je opravil strokovni izpit iz upravnega postopka druge stopnje ali preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku za VI. raven izobrazbe, in se zanj v skladu z zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor, šteje, da je opravil del strokovnega izpita za inšpektorja, ki po vsebini ustreza opravljenemu strokovnemu izpitu, opravlja pisni del izpita samo iz vsebinskega sklopa, ki ga še ni opravil.

 

Pisni del izpita traja največ pet pedagoških ur.

 

Ustni del izpita

 

Če se po pregledu pisne naloge ugotovi, da je kandidat strokovno usposobljen za samostojno pripravo pisnih aktov, ki nastajajo pri vodenju inšpekcijskega upravnega postopka in inšpekcijskega prekrškovnega postopka, je ocenjen z oceno »uspešno« in nadaljuje z ustnim delom izpita. Ustni del izpita se opravlja praviloma isti dan kot pisni del. V nasprotnem primeru je ocenjen z oceno »neuspešno« in ustnega dela izpita ne opravlja.

 

Ustni del izpita traja največ 45 minut.

 

Kandidat, ki je opravil strokovni izpit iz upravnega postopka druge stopnje in preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku za VI. raven izobrazbe, in se zanj v skladu z zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor, šteje, da je opravil del strokovnega izpita za inšpektorja, ki po vsebini ustreza opravljenemu strokovnemu izpitu, opravlja samo ustni del strokovnega izpita.

 

Ustni del strokovnega izpita zajema posebnosti inšpekcijskega upravnega postopka in inšpekcijskega prekrškovnega postopka, kot jih določa zakon, ki ureja inšpekcijski nadzor. 

 

 

 


PRIPRAVA NA STROKOVNI IZPIT ZA INŠPEKTORJA

 

 

Kontaktna oseba: mag. Igor Semolič, tel.: 01 478 85 28, e-naslov: igor.semolic(at)gov.si

 

 Cena priprav:

 

cena priprav

(brez DDV)

število pedagoških ur


Priprava na strokovni izpit za inšpektorja

175,26 EUR


 16

  

 

Termini priprav: 

 

 • 1.-2. 10. 2019

 

Priprave potekajo okvirno od 9.00 do 16.15.

 

Rok za prijavo na priprave je najkasneje 7 dni pred določenim datumom priprav.

 

Prijavljeni udeleženci prejmejo urnik in točno lokacijo seminarja na svoj elektronski naslov predvidoma 3 delovne dni pred izvedbo priprav.

 

  

Prijavnica za pripravo>>

 

 

Učno gradivo:

Zakon o splošnem upravnem postopku

Zakon o prekrških

Zakon o inšpekcijskem nadzoru  ter Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o inšpekcijskem nadzoru

mag. Slobodan Rakočević: Sistem upravnega prava, upravni postopek in upravni spor

mag. Slobodan Rakočević: Upravno pravo 

mag. Slobodan Rakočević: Smiselna uporaba ZUP v prekrškovnem postopku 

mag. Marijan Štriker: Splošni upravni postopek

mag. Domen Bizjak: Zakon o inšpekcijskem nadzoru

Zakon o upravnem sporu

mag. Nuša Orel, mag. Petra Čas: Materialnopravna ureditev prava prekrškov, postopek o prekršku, praktična uporaba materialnopravnih določb in postopke iz ZP-1  

 


3. STROKOVNI IZPIT IZ VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU (SI VZD) 
 

 

 

 

Kontaktna oseba v zvezi z izvajanjem oz. splošnimi informacijami glede SI VZD: Inge Kuper, tel.: 01/478 85 32, e-naslov: inge.kuper(at)gov.si.


Kontakt v zvezi z vsebino, pogoji za opravljanje SI VZD: MDDSZEM, Direktorat za delovna razmerja in pravice iz dela, Sektor za varnost in zdravje pri delu, tel.: 01/369 77 08, e-naslov: gp.mddsz@gov.si.

 

Strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu po Pravilniku o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 109/11) obsega strokovni izpit (v celoti) ali splošni del strokovnega izpita.

Kandidat se odloči za opravljanje strokovnega izpita ali splošnega dela strokovnega izpita glede na pogoje za opravljanje strokovnih nalog iz varnosti in zdravja pri delu, ki so določeni s Pravilnikom o pogojih, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec za varnost in zdravje pri delu (Uradni list RS, št. 109/11).

Splošni del strokovnega izpita opravlja tudi delodajalec oziroma odgovorna oseba delodajalca, ki želi sam pri sebi prevzeti vodenje in zagotavljanje varnosti pri delu (30. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11).

 

Izpit se izvaja na podlagi:

 

 

 

Cene izpita:

Strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu

cena izpita

(brez DDV)

strokovni izpit

161,18 EUR

splošni del strokovnega izpita

161,18 EUR

 

 

 

NAČIN PRIJAVE in PREDPLAČILA

 

 

 

INFORMACIJE O STROKOVNEM IZPITU IZ VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

 

 

Tako splošni kot strokovni izpit obsegata pisni in ustni del. Pisni del strokovnega izpita obsega izdelavo pisne naloge. Član izpitne komisije kandidatu določi pisno nalogo najmanj 30 dni pred dnevom opravljanja strokovnega izpita, kandidat pa mora pisno nalogo v elektronski obliki predložiti najmanj 10 dni pred dnevom opravljanja strokovnega izpita.

 

 

Termini izpitov za:

 

-          splošni del strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu (PROGRAM SPLOŠNEGA DELA STROKOVNEGA IZPITA) in

-          strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu (PROGRAM STROKOVNEGA IZPITA).

 

 

Izpitni roki:

 • 24. 9. 2019 - zadnji dan za prijavo je 10. 8. 2019
 • 21. 10. 2019
 • 28. 11. 2019

 

Pridržujemo si pravico do spremembe terminov.

   

Prijavnica za izpit.

 

 

Prijavnico pošljite najkasneje45 dni pred določenim datumom izpita - prijave zbiramo do zasedenosti termina:

-na e-naslov: gp.mju@gov.siali

-po pošti na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javni sektor, Upravna akademija, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

 

 

Navodila za izdelavo pisne naloge, predpisi in literatura:

   

NAVODILA ZA IZDELAVO PISNE NALOGE 
SEZNAM VELJAVNIH PREDPISOV

SPISEK PRIPOROČLJIVE STROKOVNE LITERATURE

 

 

Pogosta vprašanja:

 1. Kakšne pogoje je potrebno izpolnjevati za opravljanje strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu?
 2. Kako se prijavim na izpit?
 3. Koliko stane izpit in kdaj ga je potrebno plačat?
 4. Rok za prijavo?
 5. Ali dobim obvestilo, kdaj in kje je izpit?
 6. Kdaj prejmem naslov pisne naloge?
 7. Ali bo dodeljen naslov naloge glede na delo, ki ga opravljam?
 8. Ali obstajajo navodila za izdelavo pisne naloge?
 9. Kako poteka izpit?
 10. Program/vsebina splošnega dela strokovnega izpita >>
 11. Program/vsebina strokovnega izpita >>
 12. Ali so priprave na izpit iz varnosti in zdravja pri delu obvezne?
 13. Se lahko odjavim od opravljanja izpita?
 14. Ali lahko opravljam strokovni izpit brez opravljenega splošnega dela strokovnega izpita?


4. PREIZKUS ZNANJA ZA VODENJE IN ODLOČANJE V PREKRŠKOVNEM POSTOPKU
 

 

Kontaktna oseba: mag. Igor Semolič, tel. 01 478 85 28, e-naslov: igor.semolic(at)gov.si

Strokovni izpit se opravlja v skladu z:

 

Pooblaščena uradna oseba iz drugega odstavka 49. člena Zakona o prekrških mora imeti za vodenje postopka in izdajo plačilnega naloga najmanj peto raven izobrazbe, za izdajo odločbe o prekršku pa najmanj šesto raven izobrazbe v skladu s predpisi, ki urejajo uvedbo in uporabo klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja. Imeti mora tudi opravljen preizkus znanja, ki zajema izvrševanje pooblastil po tem zakonu in poznavanje predpisov, katerih izvrševanje nadzoruje.

 

Uredba v 1. členu določa program strokovnega usposabljanja in preizkusa znanja za vodenje in odločanje v postopku za prekrške pred prekrškovnim organom, ki ga mora glede na predpisano raven izobrazbe opraviti uradna oseba, zaposlena pri prekrškovnem organu, ali oseba, ki namerava biti zaposlena pri prekrškovnem organu, za pridobitev pooblastila za izvajanje nalog po zakonu o prekrških.

 

2. člen Uredbe: Pooblastilo za vodenje prekrškovnega postopka pred izdajo odločbe o prekršku in za izdajo plačilnega naloga ali pooblastilo za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo odločbe o prekršku se lahko da uradni osebi, ki je zaposlena pri prekrškovnemu organu ali ki nadzoruje izvrševanje predpisov, s katerimi so določeni prekrški, na podlagi javnega pooblastila v skladu z zakonom, in ima ustrezno raven izobrazbe, predpisano z zakonom o prekrških, ter opravljen preizkus znanja v skladu s to uredbo.

 

Oseba iz prejšnjega odstavka, ki še ni opravila preizkusa znanja v skladu s to uredbo, izpolnjuje pa druge pogoje za pooblaščeno uradno osebo prekrškovnega organa v skladu z zakonom o prekrških in to uredbo, opravlja preizkus znanja iz te uredbe kot kandidat za pooblaščeno uradno osebo prekrškovnega organa.

 

Preizkus znanja obsega pisni in ustni del. Pisni del preizkusa znanja lahko traja največ štiri pedagoške ure. Ustni del preizkusa znanja, ki ga kandidat opravlja praviloma isti dan po pisnem delu, traja največ 30 minut.

 

 

Cena izpita:

 

cena izpita

(brez DDV)

Preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku

116,84 EUR

 

 

Termini preizkusov znanja: 

 

Rok za prijavo na izpit je najkasneje 30 dni pred določenim datumom izpita.

 

                                            

26. 9. 2019
19. 11. 2019

  

 
Prijavnica za preizkus znanja>>

 

Organi, ki kandidate prijavljajo na preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku, lahko prijave pošiljajo v elektronski obliki z uradnega elektronskega naslova organa na elektronski naslov Ministrstva za javno upravo: gp.mju(at)gov.si ali po pošti na naslov: Ministrstvo za javno upavo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana. Naročilnica ni potrebna.  

 


Obvestilo glede skladnosti vsebine in obsega strokovnega izpita za občinske redarje z vsebino in obsegom preizkusa znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku

 

 

 

STROKOVNO USPOSABLJANJE ZA VODENJE IN ODLOČANJE V PREKRŠKOVNEM POSTOPKU

 

  

Kontaktna oseba: mag. Igor Semolič, tel. 01 478 85 28, e-naslov: igor.semolic(at)gov.si  Cena usposabljanja:

 

cena usposabljanja

(brez DDV)

število pedagoških ur

Strokovno usposabljanje za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku

166,92 EUR

 

20

 
 

 

Termini strokovnih usposabljanj:

 

 • 18.-20. 9. 2019
 • 5.-7. 11. 2019

 

Prijavnica za usposabljanje>>

 

  

 

Učno gradivo:

 

Mag. Nuša Orel, mag. Petra Čas: Materialnopravna ureditev prava prekrškov, postopek o prekršku, praktična uporaba materialnopravnih določb in postopke iz ZP-1 

 

 

Vaša vprašanja za izvajalce pošljite na e-naslov: igor.semolic@gov.si.