Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

USPOSABLJANJE ZA VODENJE V UPRAVI

 

Usposabljanje za vodenje v upravi je namenjeno predvsem najvišjim vodilnim, ki ga morajo opraviti v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3 s spremembami) in Uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03 s spremembami). Udeležijo se ga lahko tudi vodje na nižjih ravneh.

 

Usposabljanje sestavlja obvezni del (6 modulov) in neobvezni oz. izbirni del (9 modulov).

 

 

Izvedbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, v okviru operacije Učinkovito upravljanje zaposlenih, aktivnost Usposabljanje 

   

 


Obvezni del Usposabljanja za vodenje v upravi bo izveden v terminih:
 

OBVEZNI MODULI 

 1. Vodenje – ga poznam? Kaj moram vedeti kot vodja

19. 9. 2019

 2. Vodenje in sporazumevanje – kot vodja nisem sam

24. 9. 2019

 3. Kaj mora vodja vedeti o vodenju sodelavcev – pravne podlage in ključne aktivnosti         

2. 10. 2019

 4. Javne finance in integriteta 

11. 10. 2019
 5. Vodim in spreminjam – gremo v pravo smer

15. 10. 2019

 6. Pogled naprej – zaključna delavnica 25. 10. 2019

 

 

Termini izbirnega dela:

 

OBVEZNI MODULINEOBVEZNI MODULI 

 1. Vodenje – ga poznam? Kaj moram vedeti kot vodja

7. Ciljno vodenje

8. 10. 2019 

 2. Vodenje in sporazumevanje – kot vodja nisem sam

8. Timsko delo

17. 10. 2019 

 3. Kaj mora vodja vedeti o vodenju sodelavcev – pravne podlage in ključne aktivnosti

9. Konflikti in stres v delovnem okolju
21. 11. 2019

 4. Javne finance in integriteta 

10. Dobro počutje na delovnem mestu
5. 11. 2019 
 5. Vodim in spreminjam – gremo v pravo smer11. Uporaba oblikovalskega razmišljanja pri reševanju problemov8. 11. 2019 
 6. Pogled naprej – zaključna delavnica 12. Mentorstvo in upravljanje medgeneracijskih razlik v delovnem okolju         14. 11. 2019 
13. Kako naj vodja nastopa v javnosti (8 pedagoških ur)19. 11. 2019 
14. Krizno komuniciranje22. 11. 2019
15. Poslovna podoba vodje5. 12. 2019

 

 

Prijave pošljite na prijavnici na e-naslov gp.mju(at)gov.si:

 

Kontaktna oseba: mag. Sandra Seketin Lestan, tel. 01 478 85 22, e-naslov sandra.seketin-lestan(at)gov.si