Skoči na vsebino

USPOSABLJANJE ZA VODENJE V UPRAVI

 

Usposabljanje za vodenje v upravi je namenjeno predvsem najvišjim vodilnim, ki ga morajo opraviti v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3 s spremembami) in Uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03 s spremembami). Udeležijo se ga lahko tudi vodje na nižjih ravneh.

 

Usposabljanje sestavlja obvezni del (6 modulov) in neobvezni oz. izbirni del (9 modulov).

 

 

Izvedbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, v okviru operacije Učinkovito upravljanje zaposlenih, aktivnost Usposabljanje 

   

 

Leto 2019

 

Obvezni del Usposabljanja za vodenje v upravi bo izveden v terminih:
 

OBVEZNI MODULI 

 1. Vodenje – ga poznam? Kaj moram vedeti kot vodja

9. 1. 2019 

 2. Vodenje in sporazumevanje – kot vodja nisem sam

15. 1. 2019 

 3. Kaj mora vodja vedeti o vodenju sodelavcev – pravne podlage in ključne aktivnosti

25. 1. 2019 

 4. Javne finance in integriteta 

1. 2. 2019 
 5. Vodim in spreminjam – gremo v pravo smer

7. 2. 2019 

 6. Pogled naprej – zaključna delavnica 12. 2. 2019 

Vsi termini obveznega dela so že zasedeni.

 

Termini izbirnega dela:

 

OBVEZNI MODULINEOBVEZNI MODULI

 1. Vodenje – ga poznam? Kaj moram vedeti kot vodja

7. Ciljno vodenje                                                                                                             29. 1. 2019

 2. Vodenje in sporazumevanje – kot vodja nisem sam

8. Timsko delo                                                                                                                  5. 2. 2019

 3. Kaj mora vodja vedeti o vodenju sodelavcev – pravne podlage in ključne aktivnosti

9. Konflikti in stres v delovnem okolju                                                                             15. 2. 2019

 4. Javne finance in integriteta 

10. Dobro počutje na delovnem mestu                                                                             6. 3. 2019
 5. Vodim in spreminjam – gremo v pravo smer11. Uporaba oblikovalskega razmišljanja pri reševanju problemov                                11. 3. 2019
 6. Pogled naprej – zaključna delavnica 12. Mentorstvo in upravljanje medgeneracijskih razlik v delovnem okolju                      15. 3. 2019
13. Kako naj vodja nastopa v javnosti (8 pedagoških ur)                                               19. 3. 2019
14. Krizno komuniciranje                                                                                                22. 3. 2019
15. Poslovna podoba vodje                                                                                            27. 3. 2019

Prijave pošljite na prijavnici na e-naslov gp.mju(at)gov.si.

 

Kontaktna oseba: mag. Sandra Seketin Lestan, tel. 01 478 85 22, e-naslov sandra.seketin-lestan(at)gov.si