Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

UUZ - PROJEKT USPOSABLJANJE

Usposabljanje javnih uslužbencev


Vlada Republike Slovenije je v letu 2015 sprejela Strategijo razvoja javne uprave 2015-2020. Njeni temeljni cilji so usmerjeni v »kakovost in učinkovitost, transparentnost in odgovornost javne uprave«.

Z namenom uresničevanja zastavljenih ciljev smo na Ministrstvu za javno upravo pričeli z izvedbo operacije Učinkovito upravljanje zaposlenih, okviru katere potekajo naslednji projekti:

1. Vzpostavitev informacijskega sistema za učinkovito upravljanje in razvoj zaposlenih (IS HR-rast);  vpeljava procesov na področju kompetenc, ciljnega vodenja, letnih razgovorov, razvoja kariere in ocenjevanja delovne uspešnosti zaposlenih.

2. Vzpostavitev kompetenčnega modela; določitev kompetenc, vzpostavitev sistema preverjanja/presojanja kompetenc in sistema pridobitve manjkajočih kompetenc ali nadgradnje potrebnih kompetenc zaposlenih.

3. Usposabljanje javnih uslužbencev; usposabljanja javnih uslužbencev


V okviru projekta Usposabljanje, ki ga vodimo na Upravni akademiji, želimo dvigniti raven usposobljenosti javnih uslužbencev na nekaterih ključnih področjih, ki so pomembna za večjo učinkovitost in strokovnost dela. Ta področja so veščine vodenja, digitalne kompetence, integriteta in omejevanje korupcijskih tveganj, boljša zakonodaja, upravljanje kakovosti, projektno vodenje, ter področja (manjkajoče kompetence zaposlenih), ki bodo ugotovljena naknadno na podlagi vzpostavljenega kompetenčnega modela.

Projekt Usposabljanje je namenjen tudi uvajanju različnih sodobnih oblik izobraževanja (e-izobraževanje, interaktivne delavniške oblike, obrnjeno učenje…) in pridobivanju različnih e-gradiv.

Cilj usposabljanja javnih uslužbencev je dvig ravni znanja, posebno funkcionalnih spretnosti in veščin, z namenom povečanja učinkovitosti in uspešnosti njihovega dela kot tudi za osebni razvoj posameznika.

V okviru projekta Usposabljanje vsa izobraževanja za udeležence potekajo brez kotizacije.

Ciljna skupina: zaposleni javni uslužbenci v državni upravi in organih lokalne skupnosti, na področju integritete in transparentnosti pa tudi  zaposleni v organizacijah širšega javnega sektorja.

 

Posebnost pri izvedbi usposabljanj iz operacije: udeleženci morajo izpolniti obrazec iz Priloge 1 Uredbe o Evropskem socialnem skladu. Če udeleženec ne izpolni obrazca, se usposabljanja NE SME udeležiti. Temeljni namen zbiranja podatkov o udeležencih v okviru operacij evropske kohezijske politike je spremljanje, vrednotenje in zagotavljanje skladnosti ukrepov s cilji Strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast. Na ta način bodo vsi udeleženci evropske kohezijske politike zagotavljali učinkovito, transparentno in k ciljem usmerjeno porabo javnih (EU in nacionalnih) sredstev.

 

 

Področja usposabljanja:

 

- Vodenje v upravi
- Kakovost
- Integriteta in preprečevanje korupcije
- Upravljanje s podatki

 

 

Prijavnica