Skoči na vsebino

INTEGRITETA IN PREPREČEVANJE KORUPCIJE

 

Programski sklop »Integriteta in preprečevanje korupcije« vsebuje 3 module:

 

1. Osebno obvladovanje korupcijskih tveganj in sodelovanje pri oblikovanju ukrepov za krepitev integritete –»Vsakodnevno prizadevanje za doseganje osebne integritete«
2. Javno naročanje in obvladovanje korupcijskih tveganj
3. Tveganja za kršitve etike, integritete in pojavov korupcijskih kaznivih dejanj v zvezi z vsebino in namenom mednarodnih konvencij na področju preprečevanja korupcije (tudi konvencija OECD proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev)

 

Usposabljanja potekajo v obliki delavnic. Izvajalec je Transparency International Slovenia. Na posamezne delavnice bodo vabljene ciljne skupine.

 

Koordinatorica: Irena Androjna, tel. 01 478 18 71, e-naslov irena.androjna(at)gov.si.

 

 

Objavljamo gradivo za delavnice Osebna integriteta v javnem sektorju (10., 16., 27. in 28. 11. 2107):

 

- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
- ZJU – 100. in 11. člen
- tabela javni uslužbenci
- tabela funkcionarji

- kodeks ravnanja javnih uslužbencev