Skoči na vsebino

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN FUNKCIONARJI

 

 

ZAKONI:

 

  1. Zakon o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93, 13/93, 18/94, 109/12, 21/13)
  2. Zakon o državnem svetu (Uradni list RS, št. 44/92, 76/05, 100/05 - upb1, 95/09, 21/13)
  3. Zakon o poslancih (Uradni list RS, 48/92, 15/94, 19/94, 15/03, 123/04, 24/05-upb1, 90/05, 112/05 -upb2, 20/06, 109/08, 39/11, 48/12)
  4. Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11, 43/11, 56/11, 60/11, 69/11 - upb2)

 

 

PODZAKONSKI AKTI:

  1. Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela za funkcionarje (Uradni list RS, št. 57/12)