Skoči na vsebino

INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

 

 

ZAKONI:

  1. Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15).

 

 

PODZAKONSKI AKTI:

  1. Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16)