Skoči na vsebino

INFORMACIJSKA DRUŽBA

Nazadnje posodobljeno 10. 5. 2018

 

Veljavni predpisi s področja elektronskih komunikacij

ZAKONI:

PODZAKONSKI AKTI:

 1. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o določitvi ukrepov v zvezi z dostopom do odprtega interneta
 2. Uredba o ukrepih za končne uporabnike invalide
 3. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji
 4. Uredba o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov
 5. Pravilnik o vodenju in vsebini podatkov o komunikacijskih omrežjih in pripadajoči infrastrukturi, omrežnih priključnih točkah in drugih elektronskih komunikacijskih omrežjih
 6. Pravilnik o enostavnih komunikacijskih objektih in vzdrževanju komunikacijskih objektov
 7. Uredba o pravici do omrežnih priključnih točk s prednostjo
 8. Pravilnik o kakovosti storitve za enotno evropsko telefonsko številko za klice v sili 112 in številko policije 113
 9. Pravilnik o kategorijah potrošnikov, ki so upravičeni do posebnih cenovnih opcij in paketov
 10. Pravilnik o opremi in vmesnikih za zakonito prestrezanje komunikacij
 11. Pravilnik o načinu posredovanja hranjenih podatkov o prometu telefonskih in podatkovnih storitev v mobilnem in fiksnem elektronskem komunikacijskem omrežju
 12. Pravilnik o službeni izkaznici pooblaščene osebe Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije

Spodnji podzakonski akti so bili razveljavljeni z uveljavitvijo ZEKom-1, vendar se še naprej uporabljajo do izdaje novih predpisov: 

 1. Navodilo za izvajanje nadzora telekomunikacijskega prometa

Veljavni predpisi s področja informacijske varnosti

ZAKONI:

PODZAKONSKI AKTI:

 1. Uredba o informacijski varnosti v državni upravi (UIV)

Veljavni predpisi s področja dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij

ZAKONI:

 

Veljavni predpisi s področja elektronskih storitev

ZAKONI:

 1. Zakon o pogojnem dostopu do zaščitenih elektronskih storitev (ZPDZES)

PODZAKONSKI AKTI:

 

Veljavni predpisi s področja radiodifuzije

ZAKONI:

Veljavni predpisi s področja vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje

ZAKONI:

PODZAKONSKI AKTI: