Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

INFORMACIJSKA DRUŽBA

Nazadnje posodobljeno 10. 5. 2018

 

Veljavni predpisi s področja elektronskih komunikacij

ZAKONI:

PODZAKONSKI AKTI:

 1. Uredbo o izvajanju uredbe (EU) o določitvi ukrepov v zvezi z dostopom do odprtega interneta in v zvezi z maloprodajnimi cenami za regulirane komunikacije znotraj Evropske unije
 2. Uredba o ukrepih za končne uporabnike invalide
 3. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji
 4. Uredba o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov
 5. Pravilnik o vodenju in vsebini podatkov o komunikacijskih omrežjih in pripadajoči infrastrukturi, omrežnih priključnih točkah in drugih elektronskih komunikacijskih omrežjih
 6. Pravilnik o enostavnih komunikacijskih objektih in vzdrževanju komunikacijskih objektov
 7. Uredba o pravici do omrežnih priključnih točk s prednostjo
 8. Pravilnik o kakovosti storitve za enotno evropsko telefonsko številko za klice v sili 112 in številko policije 113
 9. Pravilnik o kategorijah potrošnikov, ki so upravičeni do posebnih cenovnih opcij in paketov
 10. Pravilnik o opremi in vmesnikih za zakonito prestrezanje komunikacij
 11. Pravilnik o načinu posredovanja hranjenih podatkov o prometu telefonskih in podatkovnih storitev v mobilnem in fiksnem elektronskem komunikacijskem omrežju
 12. Pravilnik o službeni izkaznici pooblaščene osebe Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije

Spodnji podzakonski akti so bili razveljavljeni z uveljavitvijo ZEKom-1, vendar se še naprej uporabljajo do izdaje novih predpisov: 

 1. Navodilo za izvajanje nadzora telekomunikacijskega prometa

Veljavni predpisi s področja informacijske varnosti

ZAKONI:

PODZAKONSKI AKTI:

         1.  Uredba o informacijski varnosti v državni upravi (UIV)

            1.1. Enotna metodologija popisovanja informacijskega premoženja in informacijskih sistemov v državni upravi

         2.  Pravilnik o varnostni dokumentaciji in varnostnih ukrepih izvajalcev bistvenih storitev

         3. Uredba o določitvi bistvenih storitev in podrobnejši metodologiji za določitev izvajalcev bistvenih storitev

 

Veljavni predpisi s področja zagotavljanja prostega  pretoka neosebnih podatkov v Evropski uniji


       1. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o okviru za prosti pretok neosebnih podatkov v Evropski uniji
 

Veljavni predpisi s področja dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij

ZAKONI:

PODZAKONSKI AKTI:

 1. Pravilnik o določitvi vzorca izjave o dostopnosti glede skladnosti spletišč in mobilnih aplikacij z zahtevami glede dostopnosti in o metodologiji spremljanja skladnosti spletišč in mobilnih aplikacij

 

Veljavni predpisi s področja elektronskih storitev

ZAKONI:

 1. Zakon o pogojnem dostopu do zaščitenih elektronskih storitev (ZPDZES)

PODZAKONSKI AKTI:

 

Veljavni predpisi s področja radiodifuzije

ZAKONI:

Veljavni predpisi s področja vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje

ZAKONI:

PODZAKONSKI AKTI: