Skoči na vsebino

INŠPEKCIJSKI NADZOR

TEMELJNI PROCESNI ZAKONI

  1. Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 - upb1 in 40/14)

DRUGI ZAKONI IN PODZAKONSKI AKTI

  1. Pravilnik o službeni izkaznici inšpektorja (Uradni list RS, št. 67/14)
  2. Pravilnik o službeni izkaznici občinskega in medobčinskega inšpektorja (Uradni list RS, št. 67/14)
  3. Pravilnik o strokovnem izpitu za inšpektorja (Uradni list RS, št. 41/15)