Skoči na vsebino

ORGANIZACIJA IN DELOVANJE UPRAVE

Nazadnje osveženo  3. 1. 2019  

 

ZAKONI:

  1. Zakon o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97 23/99, 119/00, 30/01, 52/02, 123/04, 24/05 - upb1, 109/08, 55/09, 38/10, 8/12, 21/13, 47/13, 65/14 in 55/17)
  2. Zakon o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/02, 110/02, 56/03, 61/04, 123/04, 93/05, 113/05 - upb4, 89/07, 126/07, 48/09, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16)
  3. Zakon o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31.12.1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 29/95)
  4. Zakon o prenosu nalog nekaterih vladnih služb na ministrstva (Uradni list RS, št. 2/04)

 

 

PODZAKONSKI AKTI:

 

  1. Uredba o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17, 52/18 in 84/18)
  2. Uredba o teritorialnem obsegu upravnih enot v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 75/94, 8/96, 39/03)
  3. Pravilnik o poslovanju upravnih enot ter uprav, uradov in inšpektoratov, ki so upravni organi v sestavi ministrstev in imajo svoje enote na lokalnih ravneh (Uradni list RS, št. 26/03, 116/03)
  4. Pravilnik o merilih za organiziranje krajevnih uradov v upravnih enotah (Uradni list RS, št. 114/03)