Skoči na vsebino

UPRAVNI POSTOPEK

 

 

ZAKONI:

  1. Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/10)

 


PODZAKONSKI AKTI:

 

  1. Uredba o upravnem poslovanju (Ur. l. RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07, 31/08, 35/09, 58/10, 101/10 in 81/13)
  2. Uredba o izobrazbi in strokovnem izpitu za vodenje in odločanje v upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 12/13)
  3. Uredba o celostni grafični podobi Vlade Republike Slovenije in drugih organov državne uprave (Ur. l. RS, št. 58/10 in 57/11)
  4. Pravilnik o izvrševanju uredbe o upravnem poslovanju (Ur. l. RS, št. 75/05, 86/06, 47/08 in 58/10)
  5. Pravilnik o vodenju evidence v upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 18/03)
  6. Pravilnik o stroških v upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 86/05)
  7. Pravilnik o potrjevanju dokončnosti in pravnomočnosti upravnih aktov (Ur. l. RS, št. 43/05 in 94/07)