Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VOLITVE, REFERENDUM


ZAKONI:

 

  1. Zakon o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US in 23/17)
  2. Zakon o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v evropski parlament (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3401)
  3. Zakon o volitvah predsednika republike (Ur. l. RS, št. 39/92, 11/03 Skl.US: U-I-417/02-7 in 73/03 Odl.US: U-I-346/02-13, 49/2008 Skl.US: U-I-272/07-12)
  4. Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07103/07 – ZPolS-D, 11/1128/11 – odl. US in 98/13)
  5. Zakon o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo)
  6. Zakon o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB3, 45/08 in 83/12)
  7. Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Ur. l. RS, št. 26/07-UPB2); glej tudi Ustavni zakon o spremembah 90., 97. in 99. člena Ustave Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 47/13)
  8. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o državljanski pobudi (Ur. l. RS, št. 42/2012)
  9. Zakon o evidenci volilne pravice (Ur. l. RS, št. 98/13)